Archiwum z dnia: 5 stycznia 2023

PRZYJĄĆ PANA TO CZUĆ JEGO WZROK NA SOBIE

05.01.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 1,43-51

Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa.
Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!» Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz».
Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do Niego, i powiedział o nim: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem».
Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!»
Odparł Mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to».
Potem powiedział do niego: «zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Fragment pełen dialogów, zachęty, stwierdzeń, wyznań i obietnic. Zaskakująca szczerość Natanaela, aż do poczucia, że tak nie wolno mówić o Jezusie. Coś graniczącego z wewnętrzną obawą, że taka wypowiedź wzbudza konflikt. To tak, jakby mówić coś źle o rodzicach. I zdumiewająca wypowiedź Nauczyciela, jakby odpowiedź na szczerość. On, który jest Prawdą przyjmuje nasz punkt widzenia ograniczony naszym ludzkim poznaniem. To jest takie nasze: jak może być coś dobrego z domu Kowalskich, skoro tam nikt nie chodzi do kościoła. Bóg, który widzenie naszego ludzkiego porządku uznaje, jednak z rozbrajającą wolnością stawia na integrację człowieka. Mówię to, co w sobie mam. Stać mnie na przyznanie się do tego, że moje widzenie tego świata jest mało uczesane poprawnością katolicką.
  • Filip nie przekonuje Natanaela, nie wygłasza dowodów, ani argumentów. Nie obiecuje i nie namawia. Odpowiedź jest krótka: Chodź i zobacz. Jakby najistotniejsze w poznaniu Boga jest spotkanie z Nim. Mogą Ci wszyscy opowiadać o Jezusie i to mogą być najprawdziwsze świadectwa, ale jasnym się staje potrzeba spotkania Go osobiście. Tego doświadczenia nie da się niczym zastąpić. Gdzieś w głębi swojego serca, w miejscu tylko dla Niego przeznaczonym, wolnym od bożków, krzywych zwierciadeł i idolatrii, można się z Nim poznawać. Wystarczy jedno Jego słowo: Widziałem Cię. I nie chodzi tu o prześladowanie czy śledzenie. Widzę Ciebie jako moje dziecko, widzę w Tobie dobro, dla którego Cię stworzyłem. Nie jest mi obojętne co się z Tobą i w Tobie dzieje. Jesteś mój.
  • Szczerość Natanaela pozwoliła mu się spotkać z Chrystusem i poznać Go po jednym zdaniu. Mówi o tym jego wypowiedź, kiedy nazywa Go Synem Bożym i Królem Izraela. Można stworzyć kolejną hipotezę o tym, co wydarzyło się pod figowcem, ale nie o to chodzi. Zapewne działo się coś istotnego dla Natanaela. Coś, co wiedział tylko on i Bóg. Jezu, niech Twój wzrok spoczywa na mnie.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, niech Twoje miłosierne spojrzenie towarzyszy mojej modlitwie i pracy, moim myślom i zamiarom, niech oświetla i wskazuje drogę.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?