Archiwum z dnia: 6 stycznia 2023

PRZYJĄĆ PANA, TO OGLĄDAĆ OWOCE OCZYSZCZENIA

06.01.2023, piątek , Uroczystość Objawienia Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Izajasza 60, 1-6

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Rzuć okiem dokoła i zobacz: ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione są twe córki.
Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie. Zaleje cię mnogość wielbłądów – dromadery z Madianu i z Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, zaofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Aby światło mogło odbijać się w naszym życiu i wylewać się z naszej osoby, potrzebujemy zostać oczyszczeni.  Nasz wewnętrzny brud zasłania wlewające się światło. Prorok Izajasz mówi: Przyjmij, Jeruzalem, światło, przyjmij światło, bo twoje światło nadchodzi, już unosi się nad tobą chwała Pana. (Biblia Pierwszego Kościoła) Potrzebujemy usłyszeć w swoim sercu:  że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy. (Iz 40,1) Oczyszczanie dokonuje się mocą Bożą przez trudne życiowe doświadczenia. Od nas zależy czy te doświadczenia zaakceptujemy, tak, aby służyły naszemu oczyszczeniu. Zaakceptować, to przyjąć, że one mogą być. Czy poddajesz się Bożemu oczyszczaniu przez trudne doświadczenia życiowe? Jak zachowujesz się podczas tych doświadczeń?
  • Owo przenikające światło  będzie pochodzić z Bożej chwały i będzie widoczne dla innych. Prorok Izajasz pisze bowiem: I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.  Rzuć okiem dokoła i zobacz: ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Potrzebujemy być czystym naczyniem, aby Boża chwała rozlewała się na innych. Potrzebujemy współpracować z Bożą łaską, aby nasz wysiłek przyniósł satysfakcjonujące efekty. Takim miejscem jest choćby sakrament pojednania, który ze swojej istoty jest sakramentem nawracania się. Bez nawracania się nie ma możliwości oczyszczenia i przemiany naszego życia. Czy twój sakrament pojednania prowadzi do nawracania się?  Czy twoje oczyszczenie jest widoczne dla innych, to znaczy czy przez nie rozlewa się na innych jakieś dobro?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą.
MAŁE PACIORKI: Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?