Archiwum z dnia: 7 stycznia 2023

PRZYJĄĆ PANA I MIEĆ PEWNOŚĆ ZWYCIĘSTWA

07.01.2023, sobota , Św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Jana 3, 22 – 4, 6

Najmilsi:
O co prosić będziemy, otrzymamy od Boga, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
Umiłowani, nie każdemu duchowi dowierzajcie, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Żaden zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie.
Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią od świata, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, kto zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszym świecie, tak jak i za czasów Św. Jana, wielu jest fałszywych proroków. Zarówno tych podających się za chrześcijan jak i wręcz przeciwnie – chrześcijaństwo zwalczających. Wszyscy oni chcą zawładnąć sercami i umysłami ludzi głosząc przepisy na szczęście i promując wartości niezgodne z nauką Chrystusa. Czasem jest to bardzo przygnębiające – można odnieść wrażenie, że Bóg w tym świecie przegrywa. Tracimy nadzieję. Pojawia się w nas poczucie, że żyjemy w oblężonej twierdzy, a to prowadzi do postawy obronnej i wrogiej wobec świata i wszystkich ludzi myślących inaczej.
  • Ale Św. Jan przynosi nam dzisiaj słowa nadziei: Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.
  • Warto sobie po kilka razy dziennie powtarzać to zdanie aby uzyskać właściwą perspektywę. Tak naprawdę bowiem nasza walka nie toczy się w świecie: polityki, mediów, treści itd. Moja walka toczy się w moim sercu. Jeśli poddaję się zwątpieniu to przegrywam i staję się podatny na podstępne podszepty złego. A jeśli uświadamiam sobie, że większy jest Ten, który we mnie jest to zwyciężam: ufam w Jego moc, staję się Mu poddany i pełnię Jego wolę.
  • U progu Nowego Roku warto sobie uświadomić ten właśnie aspekt naszej wiary: że możemy mieć ufną pewność zwycięstwa. A także ufność, że o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba.
  • On naprawdę Jest. Jest Bogiem z nami. Jest Bogiem zwycięskim. Jest Bogiem kochającym. I nic nie może nas odłączyć od Jego miłości – ani utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz (Rz 8, 35nn).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Chwała tobie Jezu, Emmanuelu, zwycięski Baranku. Króluj we mnie. Zwyciężaj. Bądź moim Panem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?