Strona główna » slowo » PRZYJĄĆ DUCHA BOŻEGO I CHODZIĆ W NIM

PRZYJĄĆ DUCHA BOŻEGO I CHODZIĆ W NIM

08.01.2023, niedziela , Niedziela Chrztu Pańskiego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 3,13-17

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

 • Jakie znaczenie dla nas ma chrzest Jezusa? Jak w innych sytuacjach, tak i tu – mamy naśladować Chrystusa. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. (Rz 8,29) Naszym powołaniem być rodzeństwem Jezusa, jak najbardziej do Niego podobnym. Kluczowym podobieństwem jest przyjęcie Ducha Św. i poddanie się Jemu. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. (Rz 8,9) Przyjmowanie i współpraca z Duchem Św. nie jest więc domeną ludzi z Odnowy czy wspólnot charyzmatycznych. To esencja bycia chrześcijaninem.
 • Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» (Rz 8, 14-15) To Duch Św. i tylko On uzdalnia nas do życia jak synowie Boży, do wypełniania ewangelii. On nas leczy z lęku, niewoli, niemocy. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. (2Tm 1,7)
 • Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Tylko Bóg ma moc przekonać o swojej miłości głębiny naszych serc i umysłów. miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5b) Tylko Duch Św. może wlać najgłębsze przekonanie i doświadczenie, że jesteś ukochanym dzieckiem Boga.

 • Czy rozpoznajesz w sobie te działania Ducha Bożego? Czy ta Osoba Trójcy jest Ci bliska, masz z Nim relację, zwracasz się do Niego, polegasz na Nim? O co chcesz Go prosić dzisiaj?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Pocieszycielu, Duchu Prawdy, Duchu Pokoju, Duchu Miłości, Duchu Męstwa, Duchu Dziecięctwa Bożego – spocznij na mnie, wypełniaj najgłębsze zakamarki mojej świadomości, serca, umysłu! Przemieniaj mnie Panie, proszę uczyń we mnie to, czego sam nie jestem w stanie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


komentarze 2 do “PRZYJĄĆ DUCHA BOŻEGO I CHODZIĆ W NIM”

 1. Po takim „treściwym” rozważaniu można przytoczyć SŁOWA JEZUSA KTÓRE POWIEDZIAŁ „NOCĄ” DO NIKODEMA – DOPUKI NIE STANIECIE SIĘ JAK DZIECI… Oj, jak trudno „człowiekowi” stać się DZIECKIEM BOGA WSZECHMOCNEGO a wystarczy tylko UWIERZYĆ ŻE BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I CZYNI WSZYSTKO DLA NASZEGO ŻYCIA. Jezu, kochany ufam Tobie

 2. Szczęść Boże
  Chciałabym zapytać kiedy pojawią się rozważania w aplikacji Pismo Święte?
  Ostatnie jest na 7 stycznia.Czy to jakaś trwała przerwa?
  Pozdrawiam
  Edyta

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)