Archiwum z dnia: 10 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, BĘDĄC BRATEM / SIOSTRĄ BOGA

10.01.2023, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Hebrajczyków 2, 5 – 12

Nie aniołom Bóg poddał przyszły świat, o którym mówimy. Ktoś to gdzieś potwierdził uroczyście, mówiąc: «Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczysz o niego; mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Wszystko poddałeś pod jego stopy».
Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił, co by nie było Mu poddane. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy, chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi, mówiąc: «Oznajmię imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wcielenie Słowa Bożego jest dla nas wszystkich niesamowitym darem. Aby dokonać mojego i twojego zbawienia Bóg wcielił się w ludzkie ciało. Nic co ludzkie nie było Mu obce. Przeżywał radości i smutki, pracował, odpoczywał, miał przyjaciół i wrogów, modlił się, nauczał, czynił cuda i wreszcie poniósł śmierć męczeńską, żeby zadoścuczynić za nasze grzechy i odzyskać dla nas łaskę Bożą oraz Niebo, które utraciliśmy. Przez swoje posłuszeństwo Bogu Ojcu, pokorę, mękę i smierć  „stał się mało co od aniołów mniejszy” ale dzięki temu zasłużył na koronę chwały i cześć. Bóg Ojciec Syna Swego „udoskonalił  przez cierpienia”, które przyjmował z miłością. Jego krew nas uwolniła, oczyściła i umocniła. Wylał ją na krzyżu, wypełniając wolę Ojca, Który po to posłał Go na świat. A czy na mnie Bóg może liczyć? Czy Jego wola jest mi bliska, czy ją przyjmuję bez szemrania i kalkulacji? Czy wypełniam ją z miłością?
  • Miłość wymaga relacyjności. W jakich relacjach pozostajesz z Bogiem Ojcem? On pierwszy nas umiłował, czyniąc nas – w Jezusie, Swoim Synu – dziećmi Bożymi i braćmi jedni dla drugich. Od Niego [„Jednego”] wszyscy pochodzimy, dlatego „nie wstydzi się nazywać [nas] braćmi swymi”, umożliwiając nam przez to wejście do Bożej Rodziny. Pragnie mojego i twojego uświęcenia; a możliwe staje się to w działaniu. Czy masz otwarte serce dla każdej osoby, z którą mieszkasz, pracujesz, idziesz przez życie? Czy jesteś dla niej bratem/siostrą – jak Twój Pan, Jezus Chrystus? Wszak powiada On mnie i tobie: „wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (zob.: Mt 25, 40).
  • Czy jestem obrazem Boga? Czy noszę w sobie podobieństwo do Niego i żyję w Jego obecności? Czy idę za Jego przykładem i Jego nauczaniem? Czy potrafię patrzeć na drugiego człowieka jak na umiłowanego brata/siostrę – jak czynił to mój Pan i Zbawiciel? Czy wielbię Jego Imię w mojej codzienności ze świadomością  swojej godności?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Boże Ojcze, Który zesłałeś Swego Syna, bym mogła otrzymać przybrane synowstwo i stać się Jego siostrą a Twoją córką, ucz mnie miłości względem Ciebie i drugiego człowieka, ucz braterstwa w wierze.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?