Archiwum z dnia: 12 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PRAGNĄĆ UZDROWIENIA

12.01.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 1, 40-45

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Trąd był (i jest) ciężką chorobą skóry. Człowiek, który chorował na trąd stawał się nieczysty i wykluczony ze społeczeństwa, przez co był skazany na podwójną śmierć: fizyczną i duchową. Zakaz przebywania wśród zdrowych powodował zerwanie dotychczasowych więzi i relacji, skazywał na samotne przeżywanie cierpienia. Człowiek doświadczał oddzielenia nie tylko od ludzi, ale też od kultu religijnego (nieczyści nie mogli chodzić do świątyni, uczestniczyć w modlitwach, składaniu ofiar). Trąd jest symbolem grzechu, który wywołuje podobne skutki – może zrywać więzi międzyludzkie, izolować człowieka, zrywać więź z Bogiem. Istnieje wiele odmian trądu: egoizm, wygoda, lenistwo, kariera, pieniądz, nieczystość, nieumiarkowanie… Co dzisiaj jest moim trądem?
  • Trędowaty wykazuje się wielką determinacją. Łamiąc wszelkie zakazy wychodzi na spotkanie Jezusa i prosi: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Tylko głęboka wiara i odwaga mogą przyczynić się do działania wbrew otaczającemu światu. Bóg może uzdrowić każdego, mnie również. Ale to wymaga ode mnie wyjścia z mojego miejsca odosobnienia, w którym ukrywam to, co jest zaropiałe, gnijące i poproszenia Jezusa o pomoc: oczyść mnie Panie, uzdrów mnie. Czy jest we mnie odwaga, do wyruszenia w kierunku Jezusa? Co mnie powstrzymuje?
  • Trędowaty doświadczył wielkiego cudu, ale jego radość przybrała formę nieposłuszeństwa. Po ludzku było zupełnie zrozumiałe, że pragnął opowiadać o doświadczeniu spotkania z Bogiem i o tym, jak bardzo ono zmieniło jego życie. Ale sprzeciwił się wyraźnemu zakazowi Jezusa. Czy szukam i rozpoznaję wolę Boga względem mnie? Czy jestem jej posłuszny? Czy potrafię ją przyjąć?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę Cię o siłę i odwagę, aby wyjść i wołać „ulituj się nade mną” (Łk 18,39). „Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść nie z grzechu mojego” Ps 51.4

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?