Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CODZIENNIE STAWAĆ SIĘ NOWYM BUKŁAKIEM

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CODZIENNIE STAWAĆ SIĘ NOWYM BUKŁAKIEM

16.01.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2, 18-22

Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Jezusa i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?».
Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo mają pośród siebie pana młodego. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze część ze starego ubrania i gorsze staje się przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino się wylewa i bukłaki przepadną. Raczej młode wino należy wlewać do nowych bukłaków».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nie możemy przyzwyczajać się do wcielenia, ani do tego kim jest Chrystus. Nie możemy zostawać zapatrzeni w betlejemski żłóbek, czy w Chrystusa na krzyżu. Tak. W ten sposób przyszedł na świat i nas zbawił. Ale w Nim ciągle jest więcej. I ciągle ma dla nas coś nowego. On jest po prostu nieustannie wieczną nowością i świeżością. Tu nie pasuje żadne stare ubranie, ani stary bukłak. By doświadczać i przyjmować miłość Boga, każdego dnia potrzebujemy nowego ubrania i stawania się nowym bukłakiem. Potrzebujemy być otwarci na picie młodego wina Ewangelii i wynikającą z tego radość. A młode, nowe wino, potrzebuje nowych bukłaków…

  • Jezus mówi do nas: “Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie”. Daje nam całego siebie, by codziennie nas odnawiać. Odnowienie, przemiana, metanoia to nie jest jednorazowa sprawa. To proces nieustannej przemiany i kształtowania serca – codziennie od nowa. By przygotować się na przyjście Oblubieńca. By zawsze mieć oliwę do lampy. By zawsze być gotowym wyruszyć z Nim w drogę.

  • Każdego dnia trzeba nam stawać się nowym człowiekiem. Porzucać to, co stare, skostniałe i być gotowym na nowe. Codziennie zmieniać swoje stare przyzwyczajenia, odrzucać „stare” grzechy, do których już może przywykliśmy się, bo się ciągle powtarzają, być gotowym na więcej. To właśnie znaczy być uczniem. Jesteś na to gotowy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, uczyń każdego z nas nowe bukłaki i pomóż nam odrzucać stare przyzwyczajenia. Niech codziennie umiera w nas stary człowiek i rodzi się nowy, przemieniony na Twoje podobieństwo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CODZIENNIE STAWAĆ SIĘ NOWYM BUKŁAKIEM”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)