Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYBIERAĆ MIŁOSIERDZIE PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYBIERAĆ MIŁOSIERDZIE PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

17.01.2023, wtorek , Św. Antoniego, opata

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2,23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Faryzeusze jako świeckie stronnictwo religijno-polityczne narodu izraelskiego miało w swojej historii bardzo pozytywne karty. Dużą uwagę poświęcali sprawom społecznym i starali się troszczyć o zwykłych ludzi. Za czasów Jezusa duża część faryzeuszy traktowała siebie jako ekspertów prawa religijnego i moralnego co spowodowało, że popadli w pychę a w ich poglądach pojawiły się wynaturzenia – co wypominał im Jezus. Jak wygląda współczesny chrześcijański faryzeusz? To każdy z nas katolików, jeśli kieruje się obłudą, fałszem i potępianiem ludzi oraz przywiązujący wagę jedynie do zewnętrznych form religijności, robiąc to niejako na pokaz.
  • „Na to faryzeusze rzekli do Niego: Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?” Szabat to w judaizmie siódmy, ostatni dzień tygodnia – świąteczny dzień wypoczynku stanowiący pamiątkę cyklu stworzenia świata oraz wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Dla nas chrześcijan świątecznym dniem tygodnia jest niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa. Co zatem wolno robić w niedzielę a czego nie wolno robić w niedzielę? Dekalog w 3 przykazaniu ma treść: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Najistotniejszym elementem świętowania niedzielnego dla katolika, o czym mówi nam Kościół, jest uczestnictwo we mszy świętej. Jak wygląda Twoje świętowanie niedzieli? Czy Twoje uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest świętowaniem czy nie? Czy przychodząc na Eucharystię przynosisz świadomie w swoim sercu całe swoje życie, swoją wdzięczność, swoje radości, swoje trudności, swoje słabości, swoją grzeszność, swoje prośby  i przeprosiny? Czy z tym całym swoim życiem świadomie stajesz przed Jezusem – „Panem szabatu” i świadomie uczestniczysz w przebiegu mszy świętej? Jakie są Twoje kolejne elementy niedzielnego świętowania? Jakie sytuacje życiowe mogą ograniczyć Twoje niedzielne świętowanie? Uczniowie zbierali i jedli kłosy w szabat bo byli głodni a nie dlatego, że mieli taki kaprys. Prawdopodobnie nikt kogo prosili, nie dał im jedzenia. Jezus nie zrywał kłosów.
  • W Ewangelii Mateusza (Mt 12, 1-8), gdzie opisane jest to samo wydarzenie łuskania kłosów w szabat, autor umieszcza w 7 wierszu dodatkowe zdanie wypowiedziane przez Jezusa do faryzeuszy – „Gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych.” Na szczęście Pan Bóg patrzy na nasze czyny przez pryzmat tego co dzieje się w naszym sercu. Gdyby Pan Bóg był tylko Sprawiedliwy, to czy ktokolwiek z ludzi miałby przed Bogiem szanse usprawiedliwienia? Gdyby Miłosierdzie Boga nie było przed Jego Sprawiedliwością to czy ktokolwiek z ludzi byłby zbawiony? Co decyduje o tym, że Pan Bóg potraktuje Ciebie i mnie z Miłosierdziem? Co zdecydowało, że jednemu z przestępcy ukrzyżowanego z nim, Jezus powiedział (Łk 23, 43) „Dziś ze mną będziesz w raju”?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przez chwilę zostań w swoim sercu z modlitwą celnika w świątyni z Łk 18,13 – „Boże miej litość dla mnie grzesznika”

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYBIERAĆ MIŁOSIERDZIE PRZED SPRAWIEDLIWOŚCIĄ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)