Archiwum z dnia: 19 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SZUKAĆ PANA.. BIEC ZA NIM.. WIERZYĆ, ŻE MOŻE WSZYSTKO

19.01.2023, czwartek , Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3,7-12

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży”. Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Tłumy szły za Jezusem.. ze wszystkich stron.. z daleka.. Wyobraź sobie ludzi przekazujących sobie w pośpiechu, z ekscytacją, co znów zdziałał Jezus.. ilu uzdrowił.. jakich cudów dokonał.. Więc szli za Nim. Biegli. Godzinami, w upale, w słońcu, narażeni na kontuzje, napady, choroby, zmęczenie, wycieńczenie.. Czy ja też poszedłbym za Jezusem taki kawał drogi? Czy szedłbym w spiekocie, przez pustynię, by Go spotkać? Albo tylko zobaczyć.. ? Ile razy za daleko mi było do najbliższego kościoła.. ile razy nudziłem się w czasie Eucharystii.. Czy szedłbym wiele kilometrów, by przekonać się, jak działa miłość Boga??

  • Jezus oddalał się. Tłum wielki szedł za Nim, a On uzdrawiał kilka osób.. i odchodził. Dobrze jest, gdy spotykam Jezusa we wspólnocie Kościoła, dobrze doświadczać Jego obecności w tłumie.. ale najlepiej poznam Go, gdy jestem tylko z Nim. Naprawdę poznaję Go, zbliżam się, gdy odejdę z tłumu.

  • Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć.” Tłum cisnął się do Jezusa, bo On uzdrawiał. Czy ja wierzę, że Jezus uzdrawia? Czy wierzę, że On ma moc? Że może przemienić moje życie radykalnie .. dokonać niemożliwego.. uzdrowić moje ciało, moją duszę, moje emocje, moje relacje.. Czy naprawdę wierzę, że Bóg jest wszechmogący?
  • Dlaczego idę za Jezusem..? Jak wygląda moja modlitwa.. moje spotkanie z Nim..? Czy może zwracam się do Jezusa głównie wtedy, gdy znajdę się w sytuacji, która przerasta moje siły..? Czy ja przypadkiem nie cisnę się do Niego głównie wtedy, gdy się boję? Gdy mam trwogę ..?  Kiedy ostatnio modliłem się bez okazji? Czy idę za Nim.. z miłości ..?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty, dodaj mi wiary.. Żebym szedł za Jezusem.. bym chciał odchodzić z tłumu, by w ciszy spotykać Ciebie.. bym modlił się.. bez okazji.. i zawsze z miłości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?