Archiwum z dnia: 20 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE REPREZENTOWAĆ SWOJEGO KRÓLA

20.01.2023, piątek , Św. Fabiana i Sebastiana, męczenników

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3, 13-19

Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy.
Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus powołał na apostołów tych, których sam chciał. Trudno powiedzieć, jakie cechy osobowości były dla Niego ważne. Istotne jest to, że Jezus, zanim wybrał konkretne osoby jako apostołów, poświęcił całą noc na modlitwę, aby współpracowników wybrać dopiero po konsultacjach ze Swoim Ojcem. Przy wyborze dwunastego apostoła, po zdradzie Judasza, apostołowie modlili się w bardzo charakterystyczny sposób: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją drogą. (Dz 1,24-25) To jest również i dla nas ważna wskazówka, abyśmy pytali Pana, konsultowali swoje decyzje z Bogiem żywym. Tylko On zna ludzkie serca oraz przyszłość. Jak wybierasz, czy pytasz Pana o zdanie stając przed ważnymi decyzjami swojego życia? 
  • Wysłannicy Jezusa posiadali konkretna władzę, z której intensywnie korzystali, aby ogłaszać Dobrą Nowinę. Można byłoby inaczej powiedzieć, że wysłannik Jezusa był jakby Jego posłem. Reprezentował Boga żywego, Króla Wszechświata. Każdy chrześcijanin ze swojej istoty jest wysłannikiem Boga żywego i reprezentuje Go, tam gdzie żyje czy tam gdzie Bóg go posyła. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby dorastać do właściwego reprezentowania Boga żywego. Aby Go dobrze reprezentować potrzebujemy Go dobrze poznać i posiadać z Nim głębokie relacje. Czy właściwie reprezentujesz Boga żywego w środowisku, w którym mieszkasz i pracujesz? Czy posiadasz z Bogiem żywym głębokie relacje?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.
MAŁE PACIORKI: I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli,

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?