Archiwum z dnia: 22 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ STALE ZANURZONYM W BOGU

22.01.2023, niedziela , Św. Wincentego, diakona i męczennika; Św. Wincentego Pallottiego, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 4, 12-17

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Nawracajcie się – jak rozumiesz to wezwanie? Jezus dosłownie mówi tu: zmieniajcie swoje myślenie (z greki metanoeite). Dlaczego? Jezus nie mówi tu nic o grzechach, o poprawie moralnej. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Czyli zmień swoje myślenie – uwierz, że królestwo jest blisko Ciebie! Jak ten fakt ma wpłynąć na nasze myślenie? Jak wyglądałby Twój dzień ze świadomością, wiarą, pewnością, że królestwo Jezusa, Jego obecność, Jego miłość i władza JEST przy Tobie stale?
  • Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu (Rz 12,2a) Potrzebujemy stale się odnawiać w wierze – wracać do tej podstawowej prawdy, która jest naszym udziałem od momentu chrztu św. – że Bóg jest bardzo blisko. Nie tyle mamy czekać na królestwo, które jest blisko i się stale przybliża, ile uczyć się żyć tym królestwem, żyć w nim już teraz. w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17, 28a) – tym królestwem jest sam Bóg, Jezus: Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. (J 15,4)
  • Zmiana myślenia – czyli budowanie w sobie stałej świadomości, pamięci o tym, że Jezus jest w Tobie, jest obok Ciebie w każdej sytuacji, będzie wpływać na przeżywanie tych sytuacji, na wybory i decyzje, układanie priorytetów. Jak często o tym pamiętasz, masz świadomość Bożej obecności w Tobie/ przy Tobie w codziennych obowiązkach? Czy ta świadomość i pamięć daje Ci poczucie bezpieczeństwa i pokoju – bo wiesz, że jesteś zanurzony w Bogu, który jest miłością?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę, pobudzaj moje serce, przypominaj o swojej obecności. Proszę, daj mi doświadczyć, że jestem cały zanurzony w Tobie, a Ty mieszkasz we mnie. Proszę o łaskę nawrócenia mojego myślenia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?