Archiwum z dnia: 23 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO CODZIENNIE SIĘ NAWRACAĆ

23.01.2023, poniedziałek , Bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, męczenników

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 3, 22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uczeni w Piśmie widząc znaki i cuda, które czynił Jezus, zarzucali Mu, że „przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”. Mieli przed oczami Mesjasza i nie umieli Go rozpoznać. Jezus nie obrażał się na nich, tylko cierpliwie im wszystko tłumaczył. Jak powiedział Jan Paweł II: „Jezus jest niedoścignionym wzorem cierpliwej miłości i pokornej łagodności”. Pomyśl dzisiaj o swojej cierpliwej miłości. Ile jej masz dla swoich najbliższych. I dla siebie… A jak wygląda Twoja pokorna łagodność? W domu, w pracy, na ulicy, w autobusie, wobec siebie…

  • Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.” Mocne słowa. Jan Paweł II w swojej encyklice o Duchu Świętym wyjaśnia, że nie chodzi o słowne znieważenie Ducha Świętego. Grzech ten polega na radykalnej odmowie przez człowieka „przyjęcia tego odpuszczenia, którego wewnętrznym szafarzem jest Duch Święty, a które zakłada całą prawdę nawrócenia, dokonanego przezeń w sumieniu”. Polega na radykalnej odmowie nawrócenia się. Tylko Duch Św. może przekonać nas o naszym grzechu.

  • By codziennie się nawracać, trzeba codziennie widzieć swoje grzechy. Jak u ciebie wygląda codzienny rachunek sumienia? Stań przed Bogiem dzisiaj z wdzięcznością za to, co się spotkało, ale też z pokorą, że są rzeczy, które Cię od Niego oddalały. Przyjrzyj się swemu sercu, gdzie jesteś blisko Boga, a gdzie potrzebujesz jeszcze nawrócenia.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło, Duchu Blasku, Duchu Wichrze i Pożarze, ześlij płomień swojej łaski na moje serce. Dzisiaj, tutaj i teraz. Bym umiał widzieć co mnie przybliża, a co odda od Boga.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?