Archiwum z dnia: 27 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ DOBRĄ GLEBĄ

27.01.2023, piątek , Bł. Jerzego Matulewicza, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 4, 26-34

Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kiedy myślimy o królestwie Bożym i ziarnie wrzuconym w ziemię, to owym ziarnem jest Boże Słowo. Jest to ziarno najlepszej jakości. Ziarno, które powinno być w najwyższej cenie. Ziemia, do której sieje się ziarno, to również dobra ziemia, która przynosi plan trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny lub stokrotny. Dobra ziemia, czyli gleba naszego serca, potrzebuje naszego nakładu pracy, ale reszta dzieje się bez naszego udziału. Święty Marek pisze: Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Mamy do wykonania określoną pracę, ale reszta zależy od tego, który daje wzrost. Święty Paweł w Liście do Koryntian pisze: Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. (1Kor 3,7) Czy współpracujesz z łaską Bożą przez trwanie na modlitwie z Bożym Słowem? Czy odpowiadasz na Boże wezwania, które słyszysz?
  • Królestwo Boże porównywane jest także z ziarnem gorczycy, które jest optycznie mniejsze niż ziarno naszego maku. Gdy wpadnie w dobry grunt, potrafi rozwinąć się jak drzewo z ogromnymi gałęziami, które dają cień ludziom i schronienie ptakom. Królestwo Boże rozwija się w sercu człowieka i służy człowiekowi na wiele sposobów. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. (Rz 14,17) Królestwo Boże zmieniając serce człowieka przez Ewangelię, zmienia Jego myślenie i działanie. Czy dostrzegasz zmiany w swoim sercu, ale także w myśleniu i działaniu? Czy te zmiany rodzą w tobie owoce duchowe – miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie? (Gal. 5,22)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak.
MAŁE PACIORKI: Ziemia sama z siebie wydaje plon.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?