Archiwum z dnia: 28 stycznia 2023

CHODZIĆ W (S)POKOJU DUCHA ŚWIĘTEGO

28.01.2023, sobota , Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 4, 35-41

Tego samego dnia, wraz z nastaniem wieczoru, polecił im: Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z Nim tak jak siedział, a towarzyszyły Mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr. Fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili Go więc i wołają: Nauczycielu, nie obchodzi Cię to, że giniemy? Wtedy On wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: Cisza! Uspokój się! I ustał wiatr – i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: Dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach, tak że zaczęli mówić jeden do drugiego: Kim On jest, że nawet wiatr i wzburzone wody są Mu posłuszne?

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Woda wypełnia wnętrze łodzi. Strach i pretensje wypełniają wnętrze uczniów. Pokój i cisza wypełniają wnętrze Jezusa…. A co dziś wypełnia moje wnętrze? Strach, niepokój, burza emocji? Pokój, święta obojętność, wdzięczność? Co jest we mnie? Z czym staję do modlitwy? Gdzie jestem w tej przypowieści?
  • Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? To zarzut tak boleśnie aktualny, wciąż raniący Serce Boga wszędzie tam, gdzie ludzie zarzucają Mu obojętność na cierpienie. Dlaczego niesprawiedliwość, zło i krzywda dominują w świecie? Dlaczego umierają na raka małe dzieci? Dlaczego jest tyle krzywdy i cierpienia wokół nas i w nas? Ten okrzyk żalu i pretensji jest w wielu, zbyt wielu sercach, które sądzą że Stwórca śpi i nie widzi szalejącej burzy zła. Troskliwy Przyjacielu, Czuły Obrońco, Najbliższy Krewny, przepraszam Cię za nich.

  • Pokój wypełniający wnętrze Jezusa był tak mocny, że nie obudziły Go grzmoty, błyskawice, krzyki uczniów. Był wcieleniem totalnego kontrastu wobec żywiołu: pełen pokoju. Burza uciszyła się, podporządkowując się Jego wnętrzu. Przyjrzyj się uważnie. Szalejące zło ucisza się pod wpływem pokoju panującego we wnętrzu Jezusa. To jest dla nas kierunek – gdy znów zło rozszaleje się wokół ciebie, nie krzycz Bogu, że giniesz. Przytul policzek do policzka śpiącego Jezusa i poproś, byś podobnie jak On był wcieleniem totalnego kontrastu wobec Zła. Upodabniaj się do Niego, każda życiowa burza właśnie po to jest ci dana.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ja Jestem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?