Archiwum z dnia: 29 stycznia 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UCZYĆ SIĘ ŻYĆ EWANGELIĄ

29.01.2023, niedziela , Św. Anieli Merici; Bł. Bolesławy Marii Lament

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ciekawe, że wszyscy ewangeliczni błogosławieni przedstawiają postawy całkowicie sprzeczne z postawami modnymi, pożądanymi i promowanymi w dzisiejszym świecie. Raczej nie pochwala się osoby cichej, pokojowej, dbającej o czyste serce itd. Ludzie raczej chwalą się swoim bogatym wykształceniem i życiem duchowym/ umysłowym, swoją przebojowością, czasem bezwzględnością w dążeniu do sukcesu, przebiegłością niekoniecznie sprawiedliwą, byciem lubianym i popularnym. Chcąc niechcąc jesteśmy zanurzeni w kulturze o takich wartościach, w niej wzrastamy, a ona niezauważenie wnika i kształtuje nasze myślenie i postrzeganie.
  • Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. (J 15, 18-19) Jak reagujesz, kiedy spotyka Cię niesprawiedliwość, rozłam, czy prześladowanie z powodu wiary? Czy widzisz w sobie odruchy serca ukształtowanego przez kulturę sukcesu i dobrobytu (bunt, pragnienie zemsty, nieprzebaczenie itp)? Czy Twoje myślenie jest na tyle przemienione, by cieszyć się z bycia ewangelicznym błogosławionym?

  • Znamy tę ewangelię o 8 błogosławieństwach i jest ona pewną oczywistością. Jednak dopiero doświadczenie wielkiej niesprawiedliwości, ostracyzmu społecznego, obmowy i prześladowania w swoim środowisku, walki o czystość czy ubóstwa, boleśnie urealniają naszą wiarę. Dopiero wtedy uczymy się żyć tą ewangelią, kiedy całą siłą wiary pokłada się ufność w obietnicy błogosławieństwa i szczęścia wiecznego, wbrew bólowi nieraz nie do zniesienia. Jezus zostawił te obietnice znając serce człowieka, znając każdy mój i Twój kryzys. To Żywe Słowo obietnicy ma moc wzbudzania nadziei i siły, by przejść przez ciemną dolinę aż do końca, zachowując wierność Jezusowi. Które błogosławieństwo dotyka Twojego serca dzisiaj?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Dziękuję Ci Panie, że obiecujesz mi wielkie szczęście i radość przy Tobie, żebym już teraz mógł z tego czerpać wytrwałość i radość. Proszę, przemieniaj mnie Twym słowem – chcę przyjmować moc Twego błogosławieństwa, życiodajną i uzdrawiającą siłę Twego słowa!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?