Archiwum z dnia: 1 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NIE PODDAWAĆ SIĘ ZWĄTPIENIU

01.02.2023, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 6,1-6

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jak trudno w najbliższym otoczeniu dać świadectwo wiary. Jezus doświadcza dziś odrzucenia nie dlatego, że naucza w środowisku niedowiarków, tylko dlatego, że Go dobrze znali jako chłopca, potem cieślę. Nagle wraca odmieniony, dotyka innych – i słowem i uzdrowieniem. Jak On śmie? Może myślą, że poprzewracało Mu się w głowie. Czy masz podobnie? Czy są wokoł Ciebie osoby, które Cię blokują w oddawaniu chwały Panu? Które nie wierzą – ale nie w Boga, tylko w Ciebie? A może Ty sam odbierasz komuś moc czynienia cudów?

  • Zwątpienie jest stałym elementem w życiu wiary. Z jednej strony dość niebezpiecznym, ponieważ potrafi odciągnąć od Boga i spowodować zniechęcenie do modlitwy, a z drugiej bardzo przydatnym i rozwojowym. Dobrze przeżywany czas wątpliwości może zaowocować głębszym poznaniem Boga. Uzyskaniem odpowiedzi na głębokie pytania o sens. Czasem jest to jak chodzenie pod silny wiatr. Ale może właśnie dlatego Jezus odwiedził swoje rodzinne strony? Aby pobudzić zatwardziałe sumienia do pracy?
  • …a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy w moim otoczeniu są osoby, którym zazdroszczę? Pytam siebie, skąd on to ma? Ja też bym chciał a nie mam. Dlaczego moje słowa nie są proroctwami, a modlitwy nie czynią cudów, jak u znanych charyzmatyków? To niesprawiedliwe! Może Bóg mnie mniej kocha… Spójrzmy, czy nie ma w nas takiej postawy serca. Czy w moim przeżywaniu wiary chodzi o mnie czy o Pana Boga?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, obroń mnie dziś przed złym okiem bliźniego i spraw, by moje serce radowało się z tych, których posyłasz, by nieśli Dobrą Nowinę. Ucz mnie pokory i prostoty, bym umiał przyjąć Ciebie w kimś, kogo nie poważam.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?