Archiwum z dnia: 5 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ DLA CHWAŁY BOŻEJ

05.02.2023, niedziela , Św. Agaty, męczennicy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 13-16

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wy jesteście światłem świata. Słowo Boże wprost mówi o celu naszego życia. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. (Ef 2,10) To nie jest opcja do wyboru. Zostaliśmy w tym celu stworzeni i odkupieni – aby być chwałą Boga, aby swoim życiem Jego uwielbiać, pokazywać Go światu, i w ten sposób osiągnąć szczęście. Czy patrzysz w tej perspektywie na siebie i swoich bliskich? Na swoje wybory, dylematy, decyzje, styl życia – by przynieść Bogu chwałę? Czy zauważasz i dziękujesz za ogrom dobra, jakim Cię Bóg codziennie obdarza – co także jest wyrazem Jego chwały?
  • Św. Ireneusz pisał: „Chwałą Boga jest człowiek żyjący!”. Chwali Boga ten, kto żyje pełnią swego życia, swoich możliwości, powołania, kto realizuje jak najpełniej skarb dobra złożony w nim przez Boga. Chwałę Bogu oddaje więc nie tylko życie misjonarza, męczennika czy świętego czyniącego wielkiego wielkie dzieła np. miłosierdzia. Każde dziecko Boga nosi w sobie pierwiastek podobieństwa do Ojca, cząstkę dobra i piękna, która mówi o chwale Stwórcy. Czy rozpoznajesz w sobie, co jest tym talentem, tą bożą iskrą, którą możesz świecić światu z intencją uwielbienia Boga w swoim życiu? Czy widzisz ten skarb dobra w swoich bliskich i motywujesz, wspierasz ich, by w tym wzrastali? To nie muszą być wielkie zdolności, ale np. umiejętność słuchania, umiejętność utrzymywania ciepłych i bliskich relacji, poczucie humoru, dar organizacji i porządkowania, kreatywność, emanowanie pokojem lub radością, pracowitość i systematyczność, wrażliwość, ofiarność i wiele innych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę, pokaż mi, co cennego we mnie złożyłeś. Pomóż mi spojrzeć na moje obdarowanie Twoimi oczami, zobaczyć, jak mogę Cię wielbić moim życiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?