Archiwum z dnia: 9 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO WIERZYĆ WBREW TEMU CO SĄDZĄ INNI

09.02.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 7,24-30

Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, nie mógł jednak pozostać w ukryciu. Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.
I powiedział do niej Jezus: «Pozwól wpierw nasycić się dzieciom, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».
Ona Mu odparła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jedzą okruszyny po dzieciach».
On jej rzekł: «Przez wzgląd na te słowa idź; zły duch opuścił twoją córkę». Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku; a zły duch wyszedł.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W środowisku żydowskim za czasów Jezusa rozpoczęcie rozmowy przez kobietę z nieznajomym mężczyzną było zachowaniem gorszącym. Być może Syrofenicjanka – poganka – tego nie wiedziała. Ale nawet gdyby wiedziała, to nie miałoby to dla niej znaczenia. Z żydowskiego punktu widzenia jej prośba nie powinna była być spełniona z trzech zasadniczych powodów dotyczących nieczystości: była poganką, kobietą i matką opętanego dziecka. Ale Jezus łamie wszelkie konwenanse. Nie patrzy na pochodzenie, status społeczny. Przychodzi do każdego, kto tego pragnie. Dla Niego każdy człowiek ma godność. Jakie ja powielam stereotypy wobec innych ludzi (bezdomnych, uchodźców, uzależnionych,…)?  Jak mogę przeciwdziałać?
  • Kobieta jest wzorem pokory, wiary, wytrwałości i zaufania. Przez swoją bezgraniczną wiarę osiąga to, o co prosi. Jak silna jest moja wiara? Czy jestem w stanie zaufać Jezusowi wtedy, gdy doświadczam trudności i niepowodzenia? A może oddalam się i działam na własną rękę licząc tylko na własne siły i możliwości?
  • Syrofenicjanka jest przykładem zdeterminowanego rodzica, który dla dziecka zrobi wszystko, pokona wszystkie możliwe bariery by je ratować. Ból i miłość doprowadziły ją do tego, by nie bacząc na pogardę paść przed obcym Prorokiem – Jezusem i błagać o zdrowie dziecka. Nawet w sytuacji, gdy żadne argumenty nie przemawiają za jej prośbą. Robi to, bo kocha tak mocno, jak tylko może kochać rodzic. My także mamy Kogoś, kto kocha nas i to miłością jeszcze większą. Bóg Ojciec kocha nas bezgranicznie. Z powodu tej miłości Jego Syn oddał życie za każdego człowieka. Ale też z powodu tej samej miłości Bóg nie może nas zmusić do odwzajemnienia, bo nigdy nie przekracza granic naszej wolności, naszych wyborów. Jak odpowiadam na tę Miłość?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: „Nakłoń swe ucho, wysłuchaj mnie Panie…Ty jesteś dobry ….i pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają” (Ps 86,1.5)

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?