Archiwum z dnia: 10 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZAWALCZYĆ O SWOJĄ PRZEMIANĘ

10.02.2023, piątek , Św. Scholastyki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 32, 1b-2. 5-7

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp.
Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Do Ciebie więc modlić się będzie każdy wierny, gdy znajdzie się w potrzebie. Choćby nawet wezbrały wody, fale go nie dosięgną.
Ty jesteś moją ucieczką, wyrwiesz mnie z ucisku i dasz mi radość mego ocalenia.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Im dalej jesteśmy od Boga, tym dalej jesteśmy od rozwiązań naszych problemów. Zapomnieliśmy, albo nie odkryliśmy, że naszym największym nieszczęściem jest grzech. Autor Psalmu słusznie nam przypomina, że szczęśliwy jest ten człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona i którego grzech zapomniany. Potrzebujemy w nowy sposób odkryć nasze największe nieszczęście, czyli grzech. Potrzebujemy powiedzieć, że to ja zgrzeszyłem, bo tylko wówczas możemy wejść na drogę nawrócenia i drogę koniecznej przemiany. Kościół ukazuje nam sakrament pojednania jako sakrament nawrócenia i objawia pięć warunków dobrej spowiedzi, które prowadzą do owocnego przeżycia tego sakramentu. Czy widzisz swój grzech? Jak często korzystasz z sakramentu pojednania? Czy odkryłeś pięć warunków dobrej spowiedzi?
  • Nawrócenie jest darem Ducha Świętego, ale człowiek przez swoją determinację i gorliwą modlitwę może przyśpieszyć swoje nawrócenie i swoją przemianę. Łukasz ewangelista pisze: Nie przestawajcie prosić, a będzie wam dane; nie przestawajcie szukać, a znajdziecie; nie przestawajcie pukać, a otworzą wam drzwi. Bo każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, a ten, kto wytrwale szuka, znajduje, temu zaś, kto nie przestaje pukać, otworzą drzwi. (tłum. Żydów mesjanicznych  Łk 11, 9-10) Dar nawrócenia, który rozpoczyna się od ujrzenia swojego grzechu, jest tym darem, którego Bóg na pewno pragnie dla nas, na pewno chce, abyśmy go otrzymali. Czy dostrzegasz potrzebę nawrócenia w swoim życiu? Czy prosisz z determinacją, wytrwale o ujrzenie własnego grzechu oczami Boga żywego?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUZE PACIORKI: Grzech wyznałem Tobie i nie skryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję mą nieprawość Panu», a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
MAŁE PACIORKI: Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?