Archiwum z dnia: 12 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ZGŁĘBIAĆ TAJEMNICE BOŻE

12.02.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List do Koryntian 2, 6-10

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie nauczamy, jak zostało napisane: «Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują». Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą – co to za ukrycie, skoro się tę tajemnicę głosi? Boża mądrość jest obca naszej ludzkiej logice, naszym schematom myślowym. Potrzeba pragnienia, otwarcia się i prośby do Ducha Św.: Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha.
  • Tą tajemnicą mądrości jest miłość, która zaprowadziła Boga wszechmocnego na krzyż. Tajemnicza mądrość ustanowiła plan zbawienia oparty na darmowej łasce – rzecz skandaliczna po ludzku. Ludzki rozum pojmuje sprawiedliwość, uczciwość, zasadę zdobywania wysiłkiem dóbr i płacenia za nie. Tu zaś mamy ogromny darmowy dar, jakim jest miłość Boża i odkupienie, ofiarowany komuś, kto zasługuje na potępienie. Często nieświadomie żyjemy jednak według ludzkiej mądrości, nie Bożej. Na różne sposoby próbujemy przekupić Boga, zdobyć Jego przychylność, być użytecznymi, wypełnić Prawo i zapracować na zbawienie.
  • Wyobraź sobie, że Bóg Ci mówi, że wszystkie Twoje dobre czyny się z jakiegoś powodu “nie liczą”, nie mają znaczenia. Albo, że do końca życia nie jesteś w stanie już zrobić nic dobrego, żadnego dobrego uczynku. Jaka reakcja się w Tobie pojawia? Co byś na to powiedział Bogu? Czy pojawia się obawa, że nie zostaniesz zbawiony? Że “nie wyrównasz” wszystkich swoich grzechów odpowiednią liczbą dobrych uczynków? Że nie pokażesz Bogu, że jesteś warty miłości i zbawienia?
  • Ef 2, 8-9: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Dobre czyny są wynikiem i potwierdzeniem miłości do Boga i przynależności do Niego. Nie mają mocy zbawczej. Ani oko nie widziało (…) jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bóg oczekuje Twojej miłości i pragnie obdarzać Cię miłością! To jest tajemnica, którą tylko Duch Św. może wyjawiać naszym sercom.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św proszę, przekonuj moje serce o prawdzie, zmieniaj moje myślenie, daj mi coraz głębiej pojmować Twoje tajemnice!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?