Archiwum z dnia: 13 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ NA DRODZE DO PRAWDY I ŻYCIA

13.02.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14,6 (Śpiew przed Ewangelią)

Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Droga. Droga może być celem. Celem do życia wiecznego. Życie chrześcijanina to życie w nieustannej drodze oraz gotowości do drogi. Drogi do celu, jakim jest Niebo i zbawienie. Iść za Nim, po Jego śladach, ufając, że On zawsze jest tuż obok, przed nami, za nami, że zna każdy krok na naszej drodze do Niego, bo chce, byśmy mogli kiedyś zjednoczyć się z Nim na zawsze. On jest drogą do Ojca. Jedyną. Poproś go dzisiaj kolejny raz, by Cię prowadził na tej drodze.

  • Prawda. Jezus jest Prawdą, Jego Słowo jest Prawdą o nas. Papież Franciszek powiedział: „Jezus jest właśnie tym: Prawdą, która w pełni czasów «stała się ciałem», przyszła do nas, abyśmy ją poznali. Prawdy nie bierze się jak rzecz, prawdę się spotyka. Nie jest to posiadanie, lecz spotkanie z Osobą”.
  • Życie. Bóg jest wiecznie żywy, jest Bogiem żywych więzi przez dar Ducha Świętego. Jest też źródłem życia. Tchnął w nas życie na samym początku i robi to każdego dnia we wszystkich obszarach, gdzie nam życia brakuje. Wyobraź sobie, że Twój oddech to Jego oddech. Twoje bicie serca, to Jego bicie serca. W Twoich żyłach płynie Jego życiodajna Krew, którą przyjmujesz podczas każdej Eucharystii… Odetchnij dzisiaj życiem, jakim jest Bóg. Spróbuj znaleźć Go w każdym swoim oddechu…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu Chryste, Ty jesteś drogą, prawdą, życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?