Archiwum z dnia: 17 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODDAĆ BOGU ŻYWEMU SWOJE TALENTY

17.02.2023, piątek , Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Rodzaju 11, 1-9

Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: «Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli: «Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».
A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, i rzekł: «Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!»
W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Autor Księgi Rodzaju zaznacza, że mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. Można przypuszczać, że dzięki jednej mowie mogli uczynić wielkie rzeczy. Jedna mowa to większe zrozumienie, szansa na większą jedność i większe dobro. W naszym życiu często myślimy podobnie: mamy pieniądze, większe zdolności, dobre wykształcenie, jesteśmy pracowici, zdrowi. Życie stoi przed nami otworem. Jedna mowa potrafi być wielkim darem. Zdrowie, wykształcenie, zdolności, to także niebywałe dobro. Czy potrafimy być za to wdzięczni? Czy dostrzegamy ludzi, którzy nas wsparli, uczynili nam wiele dobra? W jaki sposób wyraziliśmy tym ludziom wdzięczność? Słowo dziękuję, to trochę za mało, gdy ktoś poświęcił nam swój czas, zdolności, pieniądze, umiejętności. Słowo dziękuję, to punkt wyjścia, który domaga się czegoś co nas kosztuje.
  • Budowanie wieży Babel, to pewien symbol nieliczenia się z Bogiem żywym. Bycie obojętnym wobec Boga. W jakiś sposób ludzie z Księgi Rodzaju, chcieli być jak Bóg. Wieża Babel sięgająca aż do nieba, miała być tego znakiem. Autor Księgi Przysłów powiada: Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek. (Prz 16,18) Nasze osiągnięcia, zdolności, wykształcenie, pieniądze, wiedza, lubią  rodzić pychę, a upadek może mieć wielorakie oblicza np. depresji, alkoholizmu, narastających kłótni, oskarżeń, chorób. Jakie zdolności i umiejętności posiadasz? Komu one służą, czy tylko tobie? Czy są narzędziem miłości? W jaki sposób?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi.
MAŁE PACIORKI: tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?