Archiwum z dnia: 19 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PODDAWAĆ MU CAŁE ŻYCIE

19.02.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Koryntian 3, 16-23

Bracia: Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców». Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim. Oczywiście nie chodzi tu o bycie głupkiem, mało inteligentnym czy niewykształconym. Św. Paweł przestrzega przed chełpieniem się, pysznym wynoszeniem w postawie samozadowolenia i pewności swoich osądów. Człowiek odnoszący sukcesy zawodowe/ finansowe/ dobrze wykształcony/ sytuowany, ma dużą pokusę by uważać swoje poglądy za najmądrzejsze, najwłaściwsze i zawsze trafne, nawet jeśli się mijają z przykazaniami czy nauką Kościoła. Podobnie osoba bardzo pobożna, zaangażowana w życie Kościoła, może ulec pokusie chełpienia się swoją pozycją, opinią u ludzi. Oba przypadki są pawłowym łudzeniem się – czyli opieraniem na zasadach i wartościach światowych, zamiast bożych. Czy zagraża Ci taka postawa? Na ile jesteś pewny i przywiązany do różnych swoich przekonań? (np. na temat wychowania dzieci, relacji małżeńskich, pracy, swoich codziennych przyzwyczajeń)
  • Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Stać się głupim, to inaczej stać się wobec Boga nieporadnym, nic nie wiedzącym, potrzebującym prowadzenia i pomocy. Poddanie Bogu wszystkich swoich przekonań, schematów myślowych i gotowość ich zmiany – by były zgodne z wolą bożą – to postawa dbania o bożą mądrość. Taka postawa poddania się Duchowi Św. pozwala Mu budować z nas świątynię. Czy dbasz o postawę uniżenia, coraz większego zaufania i poddania się bożej mądrości?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę, pokaż mi grzech ukryty przede mną. Pokaż mi, czy nie kryje się w moim sercu chełpliwość, pyszne przywiązanie do mojej roztropności, czy nie bronię się przed nawróceniem mojego myślenia?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?