Archiwum z dnia: 20 lutego 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO PROSIĆ O MĄDROŚĆ KAŻDEGO DNIA

20.02.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Syracha 1, 1-10

Cała mądrość od Pana pochodzi i z Nim jest na wieki.
Piasek morski, krople deszczu i dni wieczności któż może policzyć? Wysokość nieba, szerokość ziemi, przepaść i mądrość któż potrafi zbadać?
Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, a rozum roztropny jest od wieków.
Korzeń mądrości komuż został objawiony, a dzieła jej wszechstronnych umiejętności któż poznał?
Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, Zasiadający na swoim tronie.
To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał ją na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia jako swój dar, a tych, co Go miłują, hojnie w nią wyposażył.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Cała mądrość pochodzi od Pana”. Czasem wydaje się nam, że coś mądrze wymyśliliśmy, powiedzieliśmy, czy zrobiliśmy. Ale czy dziękujemy wtedy Panu, że dał nam swą mądrość do konkretnej rzeczy, zadania? Czy kiedy ktoś nam mówi „mądry z ciebie człowiek”, od razu wychwalamy Pana za to, że inni tak o nas myślą? Podziękuj dzisiaj Panu za mądrość, którą Ci dał od początku, kiedy Cię stworzył, pamiętając, że Bóg udziela swojej mądrości komu i kiedy zechce.
  • W Księdze Przysłów Mądrość przedstawiona jest jak Osoba. „Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi” (Prz 8,22-23). Towarzyszy więc Bogu w Jego dziele stwórczym od samego początku, aż po dzień dzisiejszy. Zachęca do jej zdobywania i obiecuje błogosławieństwo tym, którzy Jej szukają. Spróbuj dzisiaj zwrócić się do Bożej Mądrości, jak do Osoby. Porozmawiaj z nią jak z dobrym przyjacielem.

  • Jezus jest Mądrością Bożą. „On „stał się dla nas Mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem” (1 Kor 1,30). Słowo – Chrystus, było w Bogu istniejąc odwiecznie, posłane przez Ojca przyszło na świat, aby spełnić misję – przekazać światu orędzie zbawienia, a po jej wypełnieniu powraca do Ojca. Tak samo Mądrość – też istniała przed początkiem świata i została wysłana na ziemię, aby objawiać tajemnicę Jego woli i ciągle do Niego powraca. „Ja wyszłam z ust Najwyższego” (Syr 24, 5), mówi Mądrość, podobnie jak Słowo, potem wcielone, czyli Jezus. Niesamowite są te Boże tajemnice, któż zdoła je pojąć bez Mądrości…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę Cię przymnażaj mi swojej Mądrości każdego dnia. Niech przenika moje serce Twoim blaskiem, niech co rano stwarza mnie na nowo.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?