Archiwum z dnia: 26 lutego 2023

NAWRACAĆ SIĘ BY ZAWIERZYĆ BOGU SWE PRAGNIENIA

26.02.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Dzisiaj jest to bardzo popularna pokusa, zbierająca ogromne żniwo w ludzkich sercach. Ludzie idąc za pragnieniem, potrzebą, są gotowi poddać się różnym bożkom. Pragnąc pieniędzy stają się niewolnikami pracy. Pragnąc akceptacji i sympatii stają się niewolnikami ludzkich opinii. Pragnąc miłości i bliskości stają się zniewoleni przez nieczystość lub toksyczne relacje. Pragnąc szczęścia i spełnienia oddają się bez reszty pracy lub drugiemu człowiekowi pozwalając sobą manipulować czy wykorzystywać.
  • Podstawowy błąd to szukanie spełnienia swoich pragnień poza Bogiem, na własną rękę. To pierwotna pokusa (wypróbowana już w Edenie na pierwszych rodzicach) – przekonywanie człowieka, że musi sam znaleźć i wywalczyć swoje szczęście – poza Bogiem, jakby za Jego plecami, nie dowierzając Mu do końca. A przecież Słowo Boże mówi nieustannie o czymś wprost przeciwnym – Bóg przez wszystkie księgi Biblii wzywa do zaufania Mu, zapewnia o swojej trosce, o wspaniałych rzeczach, jakie dla nas przygotował: wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa (Ef 1, 4-5).

  • Czy Twoje serce jest przekonane, że Bóg jest Tym, który może i bardzo chce zapewnić Ci szczęście, który chce spełniać Twoje pragnienia? Czy zawierzasz Mu swoje głody i pragnienia? Gorączkowe szamotanie się, niepokój, zgorzknienie, złe relacje z najbliższymi, zachowania kompulsywne, uzależnienia, lęki, trwanie w toksycznych relacjach, czy układach, które Cię niszczą – te objawy mogą świadczyć o tym, że jednak walczysz na własną rękę o swoje szczęście, nie do końca ufając Bogu, za to karmiąc swoje głody zastępczymi „zapychaczami”. Jezus na pustyni wiedział, że nie potrzebuje niczego od diabła, miał całkowitą pewność, że Ojciec dba i spełnia Jego potrzeby i pragnienia.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę, pokaż mi, czy jest takie miejsce w moim sercu, w którym Ci nie ufam? Czy jest we mnie głód, który zapycham zamiast zawierzyć go Tobie?

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?