Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ, TO WYPŁYNĄĆ NA GŁĘBIĘ

NAWRACAĆ SIĘ, TO WYPŁYNĄĆ NA GŁĘBIĘ

03.03.2023, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 20-26

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek każde dzieło, nawet takie, które jest pełne życia, potrafi wypłycić i sprowadzić do parteru. Jezus ukazuje głębię piątego przykazania – NIE ZABIJAJ. Ukazuje, że to przykazanie nie oznacza tylko zabicia człowieka fizycznie. W Nowym Przekładzie Dynamicznym czytamy: Ja zaś mówię, że istotą tego zapisu było nie tylko zapobieganie zabijaniu, ale przede wszystkim troska o postawę serca, gdyż z Bożej perspektywy każdy, kto trwa w gniewie na swego brata lub siostrę w wierze, już kwalifikuje się do postawienia go przed sądem. (w.22a) Potrzebujemy przekroczyć próg serca, aby wypłynąć na głębię wiary. Potrzebujemy ujrzeć wewnętrznie, że zabijanie kogoś słowem, zabija również nas, zabierając wrażliwość i pokój serca. Gniew, o którym mówi Jezus, nie tylko niszczy drugiego człowieka, w zależności od tego jak ten gniew wyrazimy, niszczy także nas, prowadząc m.in. do chorób autoimmunologicznych. W jaki sposób traktujesz swoją wiarę? Czy posiadasz osobistą relację z Jezusem?
  • Istotą pojednania jest ujrzenie swojego grzechu. Bez ujrzenia swojego grzechu i uznania, że to właśnie ja zgrzeszyłem, nie ma możliwości pojednania. Mało tego Jezus mówi: Pogódź sie ze swoim bratem lub siostrą w wierze, z którym lub z którą jesteś w konflikcie, i bądź im życzliwy! Uczyń to, dopóki masz szansę, a więc dopóki masz jeszcze z tą osobą jakąś relację (NPD). Uznanie swojego grzechu oraz pogodzenie się domaga się uniżenia i pokory. Bez pokory nie ma możliwości pojednania, gdyż pokora, to uznanie konkretnej prawdy o sobie. Potrzebujemy wzywać Ducha Świętego, bo On przekonuje o grzechu. Bo On jest dawcą nawrócenia  i przemiany. Jak często przystępujesz do sakramentu pojednania? Czy widzisz swój grzech? A jeśli nie, to czy prosisz wytrwale Ducha Świętego  o ujrzenie prawdy o sobie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka z tekstu biblijnego.
DUŻE PACIORKI: Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim.
MAŁE PACIORKI: Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “NAWRACAĆ SIĘ, TO WYPŁYNĄĆ NA GŁĘBIĘ”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)