Archiwum z dnia: 4 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO SZUKAĆ MĄDROŚCI

04.03.2023, sobota , Święto św. Kazimierza, królewicza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Syracydesa 51, 13-20

Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w niej rozradowało, noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę.
Postąpiłem w niej, a Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu.
Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować Prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem.
Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Tematem dzisiejszego czytania ale i całej Księgi jest mądrość. Rozumiemy ją zwykle jako umiejętność widzenia sensu życia w różnych jego przejawach, umiejętność właściwej oceny zdarzeń życiowych. Taka mądrość jest, jak łatwo zauważamy w życiu, czym innym, niż inteligencja. Można mieć doktoraty i profesurę a nie mieć mądrości i często ktoś niewykształcony może być mądrzejszy od tak zwanego „inteligenta”. Jest tak dlatego, że mądrość jest dana a nie wypracowana przez własny wysiłek. „U bram świątyni prosiłem o nią”; „Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem”.
  • Właściwą zatem postawą jest prośba o mądrość. „Temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć”. Kto ją daje, gdzie i kogo prosić? „szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę”. Modlitwa, bramy świątyni – to wskazówki, że prawdziwa mądrość jest u Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Do niego idzie się z prośbą a On daje i to daje chętnie tym, którzy proszą: „Proście , a będzie wam dane ;(…) Ojciec wasz , który jest w niebie , da to, co dobre , tym , którzy Go proszą” (Mt 7,7;11).
  • Dzisiejsze Słowo pokazuje jednak także, że my też mamy coś do zrobienia, aby ten Boży dar przyjąć i daje kilka wskazówek, jak to robić. Po pierwsze warto szukać mądrości wcześnie – „od młodości mojej idę jej śladami”. To ważna wskazówka dla wszystkich z nas, którzy wychowują dzieci i pytanie o to, czy uczymy je prawdziwej mądrości, której źródłem jest Bóg, czy raczej sądzimy, że nabycie dobrego wykształcenia i różnych praktycznych umiejętności załatwi wszystko, co będzie potrzebne im w życiu?
  • Po drugie, mądrość nie przychodzi bez trudu z naszej strony – „Dusza moja walczyła o nią”; „Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn”. Gdy prosimy o mądrość Boga, to On pokazuje nam, co jest do zrobienia po naszej stronie, aby ta mądrość zakorzeniła się w nas, wzrosła i wydawała owoce. Po naszej stronie jest słuchanie i wprowadzanie w życie tego, co usłyszymy. Czy wprowadzasz w życie to, co słyszysz na modlitwie?
  • Po trzecie, Słowo pokazuje, że na drodze szukania mądrości będziemy popełniać błędy – „błędy przeciwko niej opłakiwałem”. Nasze błędy opłakujemy w Sakramencie Pojednania, ale później znów wytrwale prosimy, znów wytrwale staramy się wcielać w życie usłyszane Słowo…gdyż „przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, daj mi zobaczyć źródło prawdziwej mądrości, naucz mnie wytrwałości w dążeniu do niej.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?