Strona główna » slowo » NAWRACAĆ SIĘ TO PRZEMIENIAĆ SIĘ PRZEZ ODNAWIANIE UMYSŁU

NAWRACAĆ SIĘ TO PRZEMIENIAĆ SIĘ PRZEZ ODNAWIANIE UMYSŁU

07.03.2023, wtorek , Świętych męczennic Perpetuy i Felicyty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 23,1-12

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.” Co się w Tobie rodzi, gdy docierają do Ciebie kolejne informacje o nadużyciach osób duchownych, o krzywdach które wyrządzili innym ludziom, o tym, że ważniejsze staje się dla nich posiadanie materialne, honory niż prowadzenie ludzi do Boga? Czy czujesz się oszukany? Co wtedy myślisz o religii i wierze w Boga? Czy skłaniasz się do porzucenia Kościoła?
    Kiedy zawalił Ci się wewnętrznie obraz Kościoła i Boga to może był on nieprawdziwy? Może w złym miejscu ulokowałeś swoje nadzieje? Na każdych gruzach można wznieść nową, trwałą budowlę.  Rz 12, 2 „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe”
  • „Mówią bowiem, ale sami nie czynią” Kiedy rodzice nie przekazują prawdziwej wiary swoim dzieciom? Gdy ich czyny nie są zgodne z tym, co dzieci usłyszały o Boga. Kiedy ksiądz oddala ludzi od Boga? Gdy w jego czynach nie potwierdzenia się to co mówi o Bogu. Kiedy niewierzący lekceważą wiarę w Boga? Gdy chrześcijanie nie żyją według zasad do których się przyznają.
  • „a wy wszyscy braćmi jesteście. …; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Rz 12, 9-13 „Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.”

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Stań wewnętrznie przed Bogiem i spróbuj wyrazić swoją wdzięczność za swoją wiarę w Niego. Jeżeli masz wewnętrzny opór, to uczciwie powiedz mu o tym i poproś o oczyszczenie twojej wiary w Niego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “NAWRACAĆ SIĘ TO PRZEMIENIAĆ SIĘ PRZEZ ODNAWIANIE UMYSŁU”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)