Archiwum z dnia: 13 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO PRAGNĄĆ CORAZ GŁĘBSZEJ RELACJI Z BOGIEM

13.03.2023, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 42, 2. 3; 43, 3. 4

Refren: Boże mój, pragnę ujrzeć Twe oblicze.
Jak łania pragnie wody ze strumieni,
tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.
Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego,
kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?
Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą
i do Twoich przybytków.
I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże, mój Boże!

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże.” Woda jest czymś, co jest nam niezbędne do życia. Człowiek bez wody jest w stanie przeżyć tylko kilka dni. Można więc powiedzieć, że woda jest dla organizmu potrzebna prawie tak, jak powietrze, jak oddychanie. Modlitwa jest takim „oddechem” dla duszy, wodą dla człowieka spragnionego relacji z Bogiem. Porozmawiaj dzisiaj z Bogiem o swoim pragnieniu pogłębienia relacji z Nim. Poproś Ducha Świętego, który jest tchnieniem Boga w nas, by uwrażliwił Cię na Swoje działanie w Twoim życiu i by Cię zaskoczył głębokością poznania Boga…

  • „Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą…” Jak mieć coraz głębsze pragnienie relacji z Bogiem? Do tego poza naszym pragnieniem potrzebna jest też Boża łaska, Jego światło rzucone przez Jego Słowo na nasze życie, Jego wierność, która pomaga budować naszą wierność w modlitwie i wytrwałość. Bez Jego światła błądzimy w mroku swoich ciemności i ciemnościach świata. Pomódl się, by Pan rozjaśniał każdą ciemność Twojego serca…

  • „…do Boga, który jest moim weselem i radością…” W Bogu jest życie, w Nim jest moc i światło, co rozjaśnia naszego drogi w dzień i w noc. W Nim jest nasza wiara, nadzieja i miłość. On jest Nieskalanym Źródłem, Głosem Najczystszym, Blaskiem Ognistym, naszą Radością… Kiedy Jego Duch wypełnia nasze serca, nie sposób nie chwalić Go i nie wysławiać. Jak dzisiaj możesz oddać Mu chwałę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę jak łania pragnie wody ze strumienia, mieć z Tobą głębszą relację każdego dnia. Proszę uwrażliwiaj moje serce na natchnienia Twojego Ducha.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?