Archiwum z dnia: 16 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO SŁUCHAĆ I CHODZIĆ ZA PANEM. KAŻDĄ DROGĄ.

16.03.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Jeremiasza 7,23-28

Tak mówi Pan: «Dałem im przykazanie: „Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło”.
Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli za zatwardziałością swych przewrotnych serc; obrócili się plecami, a nie twarzą. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Oznajmisz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi. I powiesz im: „To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust”».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem„. Czy słucham głosu Pana ? Jak się modlę..? Czy moja modlitwa nie jest przypadkiem litanią próśb do spełnienia i spraw do załatwienia przez Boga? Czy dbam o to, by mieć czas na SŁUCHANIE Boga…? A może nie słucham, bo boję się, że usłyszę nie to, czego się spodziewam.. Może obawiam się, że Bóg wezwie mnie do zbyt trudnych zadań.. Prorok Jeremiasz w scenie powołania przekonuje Boga, że jest zbyt młody, by głosić Jego słowo.. Ale Bóg ma Swój plan. Najlepszy plan. Jedyny, bym był spełniony i szczęśliwy.

  • „..Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze wiodło”. Czy konsekwencją słuchania Boga jest to, że idę za Panem? Czy idę z ufnością, że Jego ścieżki zawiodą mnie do Niego samego? Czy wierzę, że Bóg chce, by mi się „dobrze wiodło”? Czy dopuszczam tę prawdę, że ja być może rozumiem szczęście inaczej niż Bóg? Czy chcę iść za Nim każdą drogą..?.. dokądkolwiek mnie pośle ..? Czy jestem na to gotów?

  • „Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków, każdego dnia, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali uszu„. Czy proszę Boga o czujne serce? Bym umiał rozpoznawać znaki.. Bym nie przegapił „proroka”, którego do mnie posyła.. Czy uczę się rozpoznawać głos Boga w zgiełku świata..? Rozpoznawać ludzi posłanych przez Niego..?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, naucz mnie słuchać.. Uczyń moje uszy wyczulonymi na Twój głos.. I naucz mnie patrzeć.. Uczyń moje oczy wrażliwymi na proroków, których do mnie posyłasz.. Daj mi ufność i wiarę w podążaniu za Tobą. Daj mi pojąć, że to Ty, nie ja, znasz drogę do mojego szczęścia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?