Archiwum z dnia: 18 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO DĄŻYĆ DO POZNANIA PANA

18.03.2023, sobota , Św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Ozeasza 6, 1-6

Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę przewiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana; Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię.
«Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • On nas zranił (…), On to nas pobił … Czy Bóg rani i bije? Gdy czytamy szerszy kontekst księgi Ozeasza, to widzimy, że słowa proroka należy powiązać z tym, że lud opuścił swojego Boga – czcił innych Bogów, powiedział Bogu „nie”, zaczął polegać na samym sobie a opuścił Boga żywego. Brzmi dość znajomo, gdy robimy własny rachunek sumienia albo patrzymy na kulturę życia dzisiejszej Europy. Rany i bicie to obrazowy sposób pokazania tego, co uderza w nas, gdy wybieramy życie z dala od Niego, mało tego – gdy stawiamy się na Jego miejscu, gdy Jego Prawdę zastępujemy swoją własną. Czy twoje życie jest zakorzenione w Bożym życiu, przez Słowo Boże i sakramenty?
  • On nas (…) uleczy, (…) On ranę przewiąże.  Zbici przez życie „jak psy” szukamy miejsca pokoju, ciszy i ukojenia. Szukamy w pieniądzu, rozrywce, dalekich podróżach… A Bóg w swoim Słowie mówi nam – to wszystko czego szukasz jest u mnie, wystarczy wrócić, rozpocząć nowe życie ze Mną, przyjąć moje zasady. Po dwu dniach przywróci nam życie. Czasami trzeba nieco poczekać na Boże przyjście. Najpierw poczuć odór smrodu własnego grzechu i niewierności wobec Boga, aby docenić, że Jego przyjście jest łaską.
  • Ale Jego przyjście jest pewne jak poranek. Gdy doświadczamy w życiu ciężkich chwil, to bywa, że tracimy nadzieję, myślimy, że nasze cierpienie nie ma końca. Wtedy potrzebujemy uparcie powtarzać słowa: „Jego przyjście jest pewne jak poranek” tak długo, aż to Słowo zakorzeni w sercu nową nadzieję, a z tym Słowem przyjdzie On sam ze światłem, które podpowie naszemu rozumowi i naszej woli dalsze kroki.
  • Miłości pragnę, (…) poznania Boga bardziej niż całopaleń. To wołanie Boga pokazuje, że nie był i ciągle nie jest rozumiany. Nie znamy Jego dróg i myśli, nie znamy, bo ich nie szukamy, albo udajemy, że ich szukamy. Nasza wytrwałość jak rosa – prędko znika. Ilu problemów moglibyśmy sobie oszczędzić, ile dobra moglibyśmy doświadczyć my i wszyscy wokół nas, gdybyśmy nastawili swój kompas na szukanie Pana? Wykorzystaj czas Wielkiego Postu – czas powrotu do Pana.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Obdarz mnie światłem rozumu i łaską wytrwałości w chodzeniu po Twoich drogach Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?