Archiwum z dnia: 19 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO PRZECHODZIĆ TRANSFORMACJĘ

19.03.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Efezjan 5, 8-14

Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: «Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Ta przemiana dotyczy nas w całości i jednocześnie poszczególnych obszarów naszego życia. W chrzcie św. stałeś się w swojej istocie nowym stworzeniem, dzieckiem Bożym, dzieckiem światłości. Niestety, nie potrafimy żyć zgodnie z tą godnością. Nieustannie kuszeni, otoczeni i zanurzeni w skażony przez grzech świat mniej lub bardziej upodabniamy się do niego. Dlatego apostoł upomina – zachowujcie się jak dzieci światłości. Na tym polega nawrócenie – Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. (Rz 12,2)
  • Czy znajdujesz takie obszray swego życia, w któych zaszła już ta zmiana – z ciemności (nie stosowania się do przykazań, zniewolenia, braku pokoju itp) do światłości? Tzn. że zmieniłeś swoje myślenie, postępowanie, zasady, zwyczaje podporządkowując je ewangelii? Nasze życie jest bogate, dlatego ta zamiana trwa długo, kiedy stopniowo następuje transformacja – w wielu zakresach np, myślenia o sobie samym, o Bogu, w relacji małżeńskiej, w wychowaniu dzieci, stosunku do pieniędzy, stosunku do używek, relacji przyjacielskich, życia sakramentalnego, społecznego itd.
  • Przewodnikiem, nauczycielem i siłą działającą jest Duch Boży. Jezus powiedział: Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy (J 14, 26). On nas WSZYSTKIEGO nauczy – jak żyć, jak kochać, jak wychowywać, jak pracować. To najpiękniejsza część – ta zamiana jest pracą, jaką chce wykonać w Tobie Duch Św! Tylko czy Ty chcesz? Czy Mu pozwolisz? Czy Go zaprosisz do konkretnych sytuacji i dziedzin życia? Czy podejmiesz wysiłek, by zmienić przyzwyczajenia i być Mu posłusznym, kiedy Ci podpowie, co i jak zmienić?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św., który jesteś źródłem chcenia i działania we mnie zgodnie z Twoją wolą (Flp 2,13) – proszę działaj!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?