Archiwum z dnia: 22 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO UWIERZYĆ W JEGO ZWYCIĘSTWO NAD GRZECHEM

22.03.2023, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Proroka Izajasza 49, 8-15

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!”
Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę i moje gościńce wzniosą się wyżej.
Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi».
Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał ». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wielki Post to czas refleksji, uznania swoich grzechów i pokuty. Wielu z nas podjęło jakieś postanowienia lub wyrzeczenia, aby ofiarować je jako zadośćuczynienie za swoje grzechy. Oddajemy część siebie, swoje wygody, przyzwyczajenia i przyjemności. Ten czas jest trudny i na pewno nie jest radosny. Czy aby na pewno?
  • Dziś prorok Izajasz mówi o radości i zwycięstwie Boga „albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi”.  „Wyjdźcie na wolność!” i „Ukażcie się!” – te wezwania są jak uderzenie dzwonu, czy jak otrząśnięcie się z pyłu.
  • Pan Bóg przypomina, że to On jest Zwycięzcą. Bóg nie pozostawi mnie w niewoli grzechu, zwątpieniu czy samotności. On przecież przyszedł wyłącznie po to, aby mnie uleczyć i uwolnić. I bez Niego nie dokonają tego żadne moje kolejne wyrzeczenie, post czy też praca nad samym sobą. To on rozświeci mroki mojej duszy, psychiki, przeszłości oraz teraźniejszości.
  • Czy twoje przeżywanie Wielkiego Postu jest oczekiwaniem na zwycięstwo nad tym co cię zniewala? Czy wierzysz, że to Jezus jest celem a wszelka asceza ma na zadanie odsunąć rozproszenia, aby dać czas na słuchanie Jego Słowa, kontemplację tej drogi wiodącej ku Zmartwychwstaniu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci, że mnie Zbawiasz. Dajesz mi nadzieję oraz siły w chwilach ciężkich a pokój i radość gdy jestem szczęśliwy. Pamiętasz o mnie! Dziękuję Ci Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?