Archiwum z dnia: 24 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO WZRASTAĆ W PRZYJMOWANIU PRAWDY

24.03.2023, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 7, 1-2. 10. 25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus był niepoprawny politycznie. Demaskował hipokryzję uczonych w Piśmie, a więc stał się zagrożeniem dla sprawujących władzę, zwłaszcza tę religijną. Jan Ewangelista pisze o tym jednoznacznie: Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Nie było znaczenia ile dobra uczynił, dla faryzeuszy prawda była drugorzędna. Jezus za prawdę oddał życie. Za prawdę oddał życie również Jan Chrzciciel. Za prawdę płaci się zawsze jakąś cenę, w zależności od czasów, w których się żyje. Ale prawda jest wartością, która sprawia, że można spojrzeć w swoje oczy nawet za cenę cierpienia. Czy masz odwagę mówić prawdę i ponosić określoną cenę za prawdę? Czy masz odwagę przeciwstawić się, gdy przemilczana jest prawda?,
  • Jezus miał odwagę przeciwstawiać się hipokryzji i nie lękał się śmierci, ponieważ miał głęboką świadomość, że godzina Jego jeszcze nie nadeszła. Lęki przed śmiercią mają potężną moc, która paraliżuje funkcjonowanie i wybory. Każdy z nas prędzej czy później z lękiem śmierci będzie się musiał zmierzyć. Człowiek może pokonywać swoje lęki i wzrastać w wolności. Lęki potrafią sparaliżować całe powołanie człowieka. Potrzebujemy zapraszać Jezusa w swoje lęki, aby móc je przekraczać i wzrastać w zaufaniu. Święty Jan Apostoł w swoim Liście pisze: W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. (1 J 4,18) Z jakimi lękami się zmagasz? Co ma wływ na twoje decyzje? Czy zwracasz się ku miłości Jezusa, która jest zdolna pokonać lęki w tobie?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z takstu.
DUŻE KORONKI: I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie.
MAŁE PACIORKI: Nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?