Archiwum z dnia: 28 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, PRZYJMUJĄC JEZUSA POSŁANEGO PRZEZ OJCA

28.03.2023, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8, 21 – 30

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba» .Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jak często, i czy w ogóle, zadajesz Bogu pytanie „Kimże Ty Jesteś?” Czy interesuje cię Kim jest Ten, z Którym często konwersujesz na modlitwie? Czy masz zwyczaj zwracać sie do Jezusa, czy do Boga Ojca; a może polecasz się Duchowi Świętemu, prosząc Go o prowadzenie? Dla rozmówców Jezusa było istotne z Kim rozmawiają. Chcieli poznać dogłębnie Tego, Który tak ich intrygował i Którego niejednokrotnie nie rozumieli. Odpowiadając Żydom, a także i nam, Jezus wskazuje na Tego, Który Go posłał i w imieniu Którego mówi do świata. Powtarza skróconą formułę objawienia się Boga Mojżeszowi w krzewie ognistym: „Ja Jestem” (zob.: Wj 3, 14). Wskazuje na Swą boską godność, którą słuchający Go nie bardzo rozumieli. A jak jest z Tobą? Czy wierzysz, że On Jest? Że to Jego Imię? Imię, Które zbawia?
  • Wielkimi krokami zbliżamy się do Triduum Paschalnego; do celebracji najważniejszych momentów w dziejach ludzkości – do obchodów męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Mistrza i Pana. Jezus mówi nam dzisiaj o Swej męce i śmierci w sposób niezwykły: „poznacie, że Ja Jestem (…) gdy [Mnie] wywyższycie”. Jakby chciał powiedzieć: gdy wezmę na Swoje ramiona krzyż i na Nim zawisnę z rozpostartymi rękoma – za grzechy świata – wtedy poznacie moją boską naturę; wtedy, z wysokości krzyża, niczym z królewskiego tronu, będę mógł was zbawić mocą Ojca, Który „Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba (…) i mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył”. Rozciągnięty na Krzyżu Zbawiciel wskazuje nam w ten sposób na Jego Synostwo, na Jego jedność z Ojcem, Który przekazał Mu konkretną misję przyciągnięcia wszystkich do Siebie.
  • Czy patrząc na Krzyż myślisz tylko o śmierci Jezusa i Jego ofierze? Czy potrafisz dziękować Bogu Ojcu za to, że posłał Go na świat nie dla swojego widzimisię ale w konkretnym – miłosnym celu? Dla mnie, dla ciebie, dla innych; aby objawić nam to, Kim Jest i objawić „szaleństwo” swojej miłości do każdego z nas. To posłanie jest jednocześnie przesłaniem; przyjęte, wyzwoli we mnie i w tobie żywą wiarę, rozkrzewi nadzieję i rozpali ogień miłości, który niechaj płonie, niczym gorejący krzew Mojżesza i nie spala się nigdy – bo On Jest! Zawsze i na wieki Ten Sam!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu – jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?