Archiwum z dnia: 29 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ TO ODKRYWAĆ PRAWDĘ

29.03.2023, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 8, 31-42

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»
Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego». Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».
Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
  • Dzisiejsze czasy są nasycone informacją. Mamy swobodny dostęp do niezliczonych źródeł informacji, w większości po prostu jednym ruchem ręki po ekranie telefonu. Każdy kto ma dostęp do internetu może wprowadzić do niego swoją informację. Dodatkowo przekazywane wiadomości najczęściej są subiektywnymi komentarzami i bazują na emocjach. To powoduje, że w czasach, gdy mamy niezmierzone zasoby wiedzy na wyciągnięcie ręki, bardzo trudno jest dojść do prawdy. Dlatego, gdy jedni obalają autorytety i świętości, a inni walczą, aby ich bronić, ja stoję i za Piłatem powtarzam pytanie „Co to jest prawda?” (J 18:38).
  • Na to pytanie odpowiada Jezus „Ja jestem” (J 8:28). Tylko w Nim, w Słowie, które nam przekazał jest PRAWDA – niezmienna, czysta i pełna. Dlatego postępując zgodnie z Jego nakazami, wcielając w życie rady ewangeliczne możemy dojść do prawdy.
  • Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14:46). Poznawanie PRAWDY to proces, który często wiąże się z bólem odkrywania swojej grzeszności, fałszu lub zniewolenia w samym sobie. Czy chcesz stać się Jego uczniem? Czy masz odwagę odkrywać prawdę, którą On przynosi? Czy może kurczowo trzymasz się swojego „kręgu stabilizacji i komfortu” bojąc się zmiany? Jeśli pragniesz PRAWDY, to otwórz serce i wsłuchaj się w Słowa Ewangelii.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę przyjdź z Duchem otwartości, poznania i pokory. Pragnę odkrywać prawdę o sobie, by stawać się Twoim uczniem, aby wyzwolić się z więzów grzechu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?