Archiwum z dnia: 31 marca 2023

NAWRACAĆ SIĘ, TO SZUKAĆ PRAWDY

31.03.2023, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10, 31-42

Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie wierzylibyście Mi, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek potrzebuje szukać prawdy, aby nie żyć w iluzji, mrzonkach, w jakimś nierealnym, wyobrażonym świecie.. Jezus mówi do Żydów jednoznacznie: Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować? Tak głęboko żyjemy w swoich schematach myślowych, że zakwestionowanie ich rodzi w nas opór, a może nawet wrogość. Tak właśnie zareagowali Żydzi z dzisiejszej Ewangelii.: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Jezus zaprasza nas, abyśmy reflektowali swoje życie. Zaprasza nas, abyśmy spoglądali na sytuacje i osoby, do których mamy pretensje, odczuwamy niechęć czy wręcz wrogość. Jezus zaprasza nas, abyśmy spojrzeli Jego oczami na te sytuacje. Z jakimi sytuacjami i osobami się wewnętrznie zmagasz?  Dlaczego? Co te sytuacje mówią o tobie?
  • Jezus mówi i do nas to samo: „Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić. Jesteśmy Bogami, bo jesteśmy dziećmi samego Boga. Święty Paweł pisze o tym jednoznacznie: Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. (Rz 8,16-17a) Tylko czy my żyjemy jak dzieci samego Boga? Co musi zmienić się w naszym myśleniu, abyśmy nie żebrali o miłość. Co w nas musi być uzdrowione, abyśmy czuli się dziećmi samego Boga, niezależnie od tego jak jesteśmy przez innych traktowani. Jezus zaprasza nas dzisiaj, abyśmy poddali się Jego Słowu, powtarzali je na głos, bo Ono ma moc przemienić nasze serca. Czy czujesz sie dzieckiem samego Boga? Czy poświęcasz czas na nasiąkanie Jego Słowem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, do których skierowano słowo Boże.
MAŁE PACIORKI: Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?