Archiwum z dnia: 25 kwietnia 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I CHODZIĆ W BLASKU JEGO OBECNOŚCI

25.04.2023, wtorek , Święto św. Marka, Ewangelisty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 89, 2-3. 6-7. 16-17

Refren: Będę na wieki sławił łaski Pana.
Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
moimi ustami Twą wierność będę głosił
przez wszystkie pokolenia.
Albowiem powiedziałeś:
„Na wieki ugruntowana jest łaska”,
utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i Twoją wierność w zgromadzeniu świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
kto z synów Bożych będzie doń podobny?
Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uczniowie, którzy żyli w czasach Chrystusa i chodzili za Nim, realizując Jego nauczanie, autentycznie żyli w „blasku Jego obecności”. A jak jest ze mną? Czy potrafię i chcę żyć w blasku obecności Pana? Co to tak naprawdę dla mnie znaczy? Czy chodzenie w Jego towarzystwie do tego wystarcza? Święty Marek, patron dnia dzisiejszego, chociaż nie był bezpośrednim uczniem Mesjasza, do grona takich osób zapewne należał. Zostawił nam najkrótszą i najstarszą Ewangelię, która jest opisem cudów i czynów Zbawiciela. Dzisiaj daje nam jasny przekaz tego, „że kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. Co zatem należałoby czynić, aby stawać się autentycznie przyjacielem Chrystusa, kultywować wiarę, nadzieję i miłość, które są wręcz niezbędne do rozwoju duchowego i praktykować życie w obecności Bożej?
  • Autor dzisiejszego Psalmu mówi nam wyraźnie: „Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności”. Czy cieszysz się z tego, że możesz przebywać z Panem? Kiedy i jak to czynisz? Czy w ogóle wyrażasz gotowość życia blisko Niego? Ścisły okres Wielkiej Nocy co prawda już za nami, ale prawdziwy uczeń Chrystusa codziennie żyje w blasku Jego Zmartwychwstania. Aby to było możliwe, Chrystus zostawił nam Siebie nie tylko duchowo ale i cieleśnie. Doświadczaliśmy tego przeżywając w Wieki Czwartek ustanowienie Eucharystii. Ilekroć w Niej uczestniczę, dociera do mnie głębia Jego słów: „To jest Ciało Moje (…) To jest Krew Moja”. Najważniejszy moment w moim życiu jest wtedy, gdy w małej hostii przychodzi do mnie Sam Bóg. Wtedy Jego obecność jest najbardziej namacalna, a blask, który przenika do mojego serca, gdy posilam się Tym Pokarmem, jest przeogromny.
  • Święty Jan od Krzyża zalecał, by „starać się chodzić zawsze w obecności Boga (…) stosownie do uczynków, które się spełnia”. Co robisz w tym kierunku? Jak próbujesz to osiągnąć? Czy każdego dnia podejmujesz decyzję, by iść za Panem, kochać Go i cieszyć się Nim? Czy prosisz, aby ci w tym pomógł? Żeby przebywać ze Stwórcą w swojej codzienności nie zawsze trzeba iść do kościoła. Wystarczy, gdy spróbujesz oddawać się do dyspozycji Bożej woli i zaczniesz ćwiczyć doskonałość. W każdej sytuacji, którą wykonujesz, praktykuj modlitwę wewnętrzną (przez krótkie akty strzeliste lub tzw. modlitwę Jezusową), czytaj i rozważaj Słowo Boże i żyj w przyjaźni z drugim człowiekiem. Z wiernością i zaufaniem powierzaj Najwyższemu siebie oraz sprawy swoje i innych. Zechciej w głębi swego serca adorować i uwielbiać Go, aż do osiągnięcia głębokiego spokoju. Nie będzie to łatwe – ale ćwicz wytrwale i bądź wierny powziętym zobowiązaniom. Wiedz, że Bóg daje światło tym, którzy naprawdę chcą do Niego należeć.
  • Zatem żyj w Obecności Pana, trwając mocno w Chrystusie Zmartwychwstałym. Idź i z radością głoś Dobrą Nowinę wszystkim i wszędzie, przeciwstawiając się  temu, co przynosi szkodę twojemu rozwojowi duchowemu; a osiągniesz szczęście – to ziemskie, a nade wszystko wieczne. Bóg jest wierny swoim obietnicom, i sprawiedliwy!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Naucz mnie, Panie, trwać w blasku Twojej obecności i cieszyć się zawsze, że Jesteś tuż, tuż…

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?