Archiwum z dnia: 1 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO TO ZNAĆ JEGO GŁOS

01.05.2023, poniedziałek , Św. Józefa, rzemieślnika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Ja jestem bramą owiec”… Jezus mówi o sobie, że jest bramą. Czyli wejściem, które otwiera nam dostęp do Nieba, do Bożych łask, do szczęścia, nadziei, miłości, do Bożej obecności… To do Niego trzeba przyjść, by się tam dostać, przejść do niewyczerpanego źródła łask. Każdy z nas ma do podjęcia swoją osobistą decyzję, czy jest gotowy przez tą bramę przejść. Masz dzisiaj w sobie taką gotowość, by poprosić Jezusa: „Tak, wierzę, że jesteś moją bramą do Ojca, do Nieba. Pomóż mi proszę się tam dostać”?
  • Jezus mówi też o tym, że jest dobrym Pasterzem. Takim, który swoje owce, czyli każdego z nas, prowadzi nad wody, gdzie możemy odpocząć, pasie nas na zielonych pastwiskach, pokrzepia nasze duszę i wiedzie nas ścieżkami swojej sprawiedliwości. O tym wszystkim mówi Psalm 23. „Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je”. Bo Bóg każdego z nas zna po imieniu. Nasze imiona są wyryte na Jego dłoniach i każdy włos na naszej głowie jest policzony. Dobry Pasterz chroni swoje owce, staje na czele, by poprowadzić je w bezpieczne miejsce. Owce znają głos swojego Pasterza, by za nim podążać. Czy jesteś owcą, która zna głos Jezusa? Czy dajesz Mu przestrzeń i czas, by mógł do Ciebie mówić? I by uczyć się rozpoznawać Jego głos?

  • „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.” Warto nauczyć się tego zdania na pamięć. Diabeł jest złodziejem i zabójcą. Nigdy nie staje w naszej obronie, zawsze oskarża nas przed Bogiem i przed nami samymi. Okrada nas z Bożej miłości, wartości, godności… Ma jeden cel – byśmy nie byli zbawieni. Jezus przychodzi po to by dawać, kochać i uczyć nas miłości, by przy nas być i nas chronić. Tylko On daje nam prawdziwą wolność, której można doświadczyć w zjednoczeniu z Nim, w Jego czułej obecności. Wszystko po to, by nas zbawić. Za wszelką cenę, którą już poniósł za nas na krzyżu.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dobry Pasterzu, prowadź mnie po właściwych drogach, do swojej chwały, by zbawienie stało się sensem i celem mojego życia. Chcę być owcą w Twoim stadzie. Naucz mnie słuchać Twojego głosu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?