Archiwum z dnia: 2 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UZNAĆ PRAWDĘ O SOBIE

02.05.2023, wtorek , Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10,22-30

Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona. Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Jeśli Ty jesteś Mesjaszem” Czy traktujesz Jezusa jako Twojego Mesjasza – Zbawiciela, który przyszedł na ziemię dla Ciebie, dla Twojego zbawienia? Gdyby na Ziemi nie było innych ludzi to i tak by przyszedł dla Ciebie. Dla Ciebie stał się Człowiekiem i dla Ciebie zgodził się na swoją śmierć, żebyś mógł/a przebywać w wieczności z Bogiem. Osobista relacje z swoim Zbawicielem  zmienia perspektywę wyborów w życiu. Dobre relacje budują dobre życie.
  • „Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie”. Jak Twoje czyny świadczą o Twojej wierze i Twojej relacji z Jezusem? Czy ktoś znając Twoje czyny, Twoje życie – pomyśli o Bogu? O inspiracji, która leży u podstaw Twoich wyborów i czynów? Czy widać, że przyznajesz się do Boga bez słów? Czy przyznawanie się do Boga tylko słowami rodzi dobre owoce?
  • „Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec”. Jezus wypowiada powyższe słowa w świątyni, w czasie święta, do przywódców religijnych, którzy przyznawali się do swojej wiary i bardzo dobrze znali przepisy religijne. Czy można uczestniczyć w obrzędach religijnych i nie wierzyć w Jezusa? Cuda Jezusa nie pozostawiały wątpliwości i prości ludzie znakomicie je odczytywali. Co takiego powstrzymywało przywódców religijnych od uwierzenia w Jezusa jako Mesjasza? Gdzie była ta granica? Jakiej bariery nie mogli przekroczyć w swoim sercu? Tacy faryzeusze jak Józef z Arymatei czy Łazarz, uwierzyli. Czy jest jakaś bariera w Twoim sercu, którą „omijasz” i nie chcesz przekroczyć? Czy jest coś do czego nie chcesz się przyznać nawet przed sobą? Coś co podważyłoby dotychczasowe Twoje życie?  „Jeżeli trwacie w nauce mojej , jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,31-32).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?