Archiwum z dnia: 5 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO DOTRZEĆ DO OJCA

05.05.2023, piątek , Bł. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Sensem życia Jezusa było zrealizowanie planu Ojca i dotarcie do Jego domu. Ojciec jest miejscem, do którego zmierzał i jest drogą, którą każdy może dotrzeć do Ojca. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Ojciec to spełnienie wszelkich ludzkich marzeń  i oczekiwań w stopniu niewyobrażalnym. Święty Paweł pisze: Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. (1Kor 2,9) Bóg żywy  w naturalny sposób wpisał w nasze serce szukanie sensu życia, a tym sensem jest On sam i zaproszenie do nawiązania z Nim głębokich relacji. Czy odkryłeś najgłębszy sens swojego życia? Czy nawiązałeś relacje z Ojcem?
  • Jezus jest drogą do Swojego Ojca. Co to zatem oznacza w praktyce? Co nam ukazuje Jezus przez swoje ziemskie życie w relacjach z Ojcem? Jezus jest ukochanym Synem, który realizuje z radością wolę Swojego Ojca. Droga, którą jest Jezus, ukazuje przyjęcie postawy dziecka kochanego i zależnego od Swojego Ojca. Owa zależność oznacza miłość w posłuszeństwie. Taką postawę możemy otrzymać wyłącznie od Ducha Świętego, który przemienia nasze serce w serce dziecka. Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»  Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (Rz 8, 15b-16) Zacznijmy zatem wołać o Ducha, abyśmy głęboko doświadczali  bycia synem/córką samego Boga, który jest naszym Ojcem. Czy doświadczyłeś głęboko co znaczy być dzieckiem samego Boga? Czy zapraszasz Ducha Świetego, aby pogłębiał twoje relacje z Ojcem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
MAŁE PACIORKI: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?