Archiwum z dnia: 6 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ODKRYĆ W SOBIE JEZUSA PROWADZĄCEGO DO OJCA

06.05.2023, sobota , Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 6-14

Jezus powiedział do Tomasza:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus jest drogą. Droga zawsze prowadzi do jakiegoś celu. Często używamy podobnego stwierdzenia mówiąc “to była droga przez mękę”, “doskonała ścieżka kariery”, “moja droga do doskonałości”, “stoję na rozdrożu”. Droga zawsze prowadzi do jakiegoś celu. Dlaczego Jezus nazywa siebie “drogą”? Dokąd nas prowadzi? Jak sobie wyobrażasz podążanie za Nim? Może uważasz, że powinna być lekka, łatwa i pełna sukcesów? Jezus tego nie obiecuje. Nie traktuj więc życia z Bogiem jako “polisy na szczęście”, bo tak nie będzie. Na pewno pojawią się trudności, zwątpienia a może też tragedie. To są jednak tylko przystanki, które Jezus pomoże ci przejść by dotrzeć do Ojca.
  • Jezus jest Prawdą. Jest prawdą, która prześwietla każdy czyn, myśl oraz postawę. Nie jest to dla mnie łatwe. Każde kłamstwo (szczególnie te zwane błędnie “niewinnym”), każde oszustwo, każde zakłamanie (jak ucieczka w pracę przed obowiązkami domowymi) zostaje naświetlone i widoczne dla mnie oraz innych. Prawda jest jednak wyzwalająca, bo dzięki niej staję się lepszy.
  • Jezus jest Życiem. Pamiętam czas, gdy paraliżowała mnie zazdrość o sukces mojego przyjaciela, jego pozycję oraz zarobki. Chciałem być jak on, mieć jego życie. Gdy Jezus to uzdrowił zrozumiałem, że moje życie jest ważne, piękne i bardzo wartościowe. Jest tak dlatego, bo Bóg mnie stworzył. Stworzył biologicznie błogosławiąc mojemu poczęciu oraz tchnął we mnie Ducha. Czy rozumiesz, że Bóg cię stworzył, a przez to żyjesz w Nim a on w Tobie? Czy wierzysz w to i dziękujesz Mu za to, że jesteś? Czy wierzysz, że Jego Duch sprawia, iż jesteś wyjątkowy(a) i piękny(a)?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuje Ci, że jesteś ze mną w każdej chwili mojego życia. Dziękuję za Twoje Słowo, które prowadzi mnie i pozwala zrozumieć rzeczywistość. Dziękuję Ci Boże za moje życie i za to, że stworzyłeś mnie na “swój obraz i podobieństwo”. Chwała Tobie Panie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?