Archiwum z dnia: 7 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ZOBACZYĆ OJCA

07.05.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».
Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»
Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W domu Ojca mego jest mieszkań wiele; otrzymaliśmy od Jezusa obietnicę życia wiecznego, mieszkania z Ojcem, blisko Niego, jako ukochane dziecko, dla którego w Niebie jest przygotowane specjalne miejsce. Bo skoro jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale (Rz 8,17). Jeśli uwierzymy w te słowa będziemy mieli w nich udział. Często bezkrytycznie wierzymy w to co podają nam media, a słowa Jezusa podajemy już w wątpliwość. Czy wierzę w obietnice Jezusa?
  • Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca; Jaki Ojciec, taki Syn: Ja i Ojciec jedno jesteśmy (J 10, 30). Jezus pokazał ludziom prawdziwe oblicze Ojca. Jego życie, słowa, czyny, miłosierdzie, dobroć, miłość są najdoskonalszym odbiciem samego Boga.
  • Ja jestem drogą; w życiu podążamy drogą, na której potrzebujemy przewodnika, aby się nie pogubić. Najlepszym przewodnikiem jest Jezus, który mówi, że jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca, bo Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Jeśli więc chcemy dotrzeć do Boga musimy poznać drogę, którą wyznacza nauczanie i przykład życia Jezusa. …i prawdą – bo objawia nam prawdziwego Ojca. … i życiem – bo jest prawdziwym Bogiem. W zmartwychwstaniu potwierdziło się ostatecznie, że Jego życie nie podlega śmierci. Jako Ten, który „jest życiem”, może dawać życie: Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11,25). Czy chcę i mam odwagę coraz bardziej poznawać Jezusa i dać Mu się poprowadzić?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję Ci za to, że wskazałeś drogę prowadzącą do Ojca i proszę o siły na wytrwałe podążanie w Jego kierunku.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?