Archiwum z dnia: 11 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, BY MIEĆ UDZIAŁ W PEŁNEJ RADOŚCI

11.05.2023, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 15,9-11

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Miłość jaką darzy nas Jezus, jest porównana do tej łączącej Jego z Ojcem. Jest ona wzorem miłości. Jest ona mocna i nie jest przejściowym porywem serca, ale trwałą relacją do człowieka. Jezus zaprasza każdego do wejścia w tę relację i trwanie w miłości z Nim. On sam pierwszy nas ukochał, miłością wierną, bezwarunkową i „szaleńczą” (aż po krzyż). Z obietnicy miłości danej człowiekowi nie wycofa się nigdy, „On wiary dochowuje na wieki” (Ps 146,6). Ja mogę na tę miłość odpowiedzieć. Jaka jest moja odpowiedź? W czym się przejawia?
  • Jezus mnie kocha taką miłością, jak Ojciec kocha dzieci. Rodzic kocha każde swoje dziecko i każdego z osobna miłością szczególną i wyjątkową. Ponieważ każde z dzieci jest inne, to miłość może przybierać różne postaci, na różne sposoby może być wyrażana. Każdy człowiek ma więc prawo czuć się kochany w sposób niepowtarzalny. Inaczej Jezus kochał łagodnego Jana, inaczej pełnego temperamentu Piotra, inaczej sceptyka Tomasza, jeszcze inaczej kocha mnie. Wszyscy jednak mają swoje szczególne miejsce w sercu Jezusa. Czy mam świadomość, że jestem wyjątkowy w oczach Boga i szczególnie przez Niego ukochany?
  • Radość jest tam, gdzie jest miłość, pokój, dobro, czyli tam gdzie jest Bóg. Pełnię radości można osiągnąć z Jezusem i przy Nim. Obietnica nieba jest więc obietnicą radości, która się nigdy nie skończy. Czy pragnę radości z przebywania z Nim?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję Ci za to, że ukochałeś mnie miłością wyjątkową. Rozpalaj we mnie Ducha, abym z radością szedł drogą Twoich przykazań.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?