Archiwum z dnia: 13 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W GŁOSICIELACH JEGO

13.05.2023, sobota , Najśw. Maryi Panny Fatimskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Dzieje Apostolskie 16, 1-10

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu za Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez Apostołów i starszych. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bracia z Listry dawali o nim dobre świadectwo. Ile znaczy dać o kimś dobre świadectwo? Dzięki niemu Tymoteusz zostaje bliskim współpracownikiem Pawła. To musiała być niezwykła przygoda dla młodego człowieka: spotkać kogoś, kto jest autorytetem życia duchowego i wyruszyć z nim w podróż w nieznane. Wejść głęboko w pracę ewangelizacyjną, ucząc się jej przy boku mistrza. Jednocześnie musiała także pięknie rozwijać się ich relacja, skoro później Paweł nazywa go swoim umiłowanym dzieckiem, a dwa jego listy adresowane do przybranego syna stają się później częścią biblijnego kanonu. To musiało być fascynujące przeżycie: nagła zmiana trybu życia, wyjście na wędrówkę, przybrany duchowy ojciec, intensywny proces przemiany i dojrzewania.
  • Myślę o osobach, które na mojej drodze odegrały ważną rolę fascynując, wychowując, towarzysząc w procesie przemiany. Jak ogromna wdzięczność należy się Panu Bogu za ludzi, których stawiał i nadal stawia mi na drodze. Tych, którym można zaufać, poradzić się, zaprzyjaźnić. A także tych, z którymi jest mi nie po drodze… Zawsze po jakimś czasie odkrywam, że oni też byli mi w jakimś celu podarowani. Przypomnij sobie swoich wychowawców i nauczycieli w Chrystusie: duchowych rodziców, opiekunów, spowiedników, przyjaciół, członków wspólnoty. Podziękuj za to, kim dzisiaj jesteś dzięki nim. Podziękuj za ich obecność.
  • Przepraw się do Macedonii i pomóż nam! (….) Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. Ktoś prosi o pomoc, a Paweł i Tymoteusz idą głosić Słowo. Obym była gotowa głosić Słowo innym ze względu na nich samych tam, dokąd Duch mnie zaprowadzi – żeby im pomóc doświadczyć miłości Bożej, pokrzepić się nadzieją nieśmiertelności, umocnić wiarę w Bożą moc.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, ucz mnie dawać o innych dobre świadectwo: błogosławić, umacniać, dziękować. Bądź uwielbiony za ludzi, których stawiasz mi na drodze. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?