Archiwum z dnia: 14 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO PRZYJĄĆ DUCHA – POCIESZYCIELA

14.05.2023, niedziela , Święto św. Macieja, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14,15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Apostołowie chodząc z Jezusem po ziemi, mogli Go obserwować, widzieli ogromną miłość Bożą, która przepływała poprzez słowa i całe Jego życie. Ale po zmartwychwstaniu Jezus zapowiada swoje odejście, mówi, że za chwilę apostołowie nie będą go oglądać.
  • Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił… (Dz 8,16) Wielu chrześcijan jest w podobnej sytuacji. Zostali ochrzczeni, usłyszeli Słowo Boże i na tym koniec. Bóg nie jest dla nich Bogiem żywym, a Słowo Boże do nich nie przemawia. Sakramentu bierzmowania nie przyjęli z pełną świadomością, nie otworzyli się na działanie Ducha Świętego.
  • Tymczasem Jezus odszedł w sensie fizycznym, ale obiecuje nie zostawić nas samych. Mówi, że będzie nadal z nami, tylko w inny sposób, poprzez Ducha Świętego i prosi nas abyśmy go przyjęli. Czy przyjąłeś świadomie w swoim życiu Ducha Świętego i otworzyłeś się na Jego dary?
  • Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze –Ducha Prawdy – słowo „Pocieszyciel” to w j. greckim ‘parakletos’, co znaczy oznacza rzecznik, pocieszyciel, adwokat, ten który z miłością napomina i zachęca. To również ten, który przekonuje o miłości Bożej, zabiera lęk, wzmacnia naszą ufność wobec Boga, uzdalnia do kochania miłosierną miłością i przemawia przez Słowo Boże. Tylko dzięki mocy Ducha Świętego nasza wiara może być żywa.
  • Jeżeli teraz pragniesz ożywienia w sobie sakramentu bierzmowania, aby dary Ducha Świętego obudziły się w tobie i aby Duch Święty Cię napełnił, to módl się o to, a On na pewno przyjdzie, ponieważ Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą (Łk 11,13).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty, Duchu Ożywicielu i Pocieszycielu, przyjdź i napełnij mnie!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?