Archiwum z dnia: 16 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO ŚWIADOMIE WYBRAĆ DOJRZEWANIE W WIERZE

16.05.2023, wtorek , Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16,5-11

Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał,…? Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce”. Co napełnia smutkiem Twoje serce jeżeli chodzi o Twoją wiarę? Zmiany zachodzące w Kościele? Lecący na głowę autorytet instytucjonalnego Kościoła? Odchodzenie ludzi od Kościoła? Konieczność zweryfikowania swojego myślenia o Kościele? Część duchownych, którzy byli kiedyś dla Ciebie autorytetami a dzisiaj już nie są? Czy to, że jako katolik często możesz usłyszeć przykre słowa na temat swojej religii? Co Cię smuci i próbuje zachwiać Twoją osobistą relacją z Jezusem?
  • „Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.” Zachodzące w Kościele zmiany są pożyteczne. Dziecko musi „opuścić” swoich rodziców, żeby stać się dojrzałym człowiekiem. Dojrzewanie w wierze wymaga opuszczenia dziecięcego uczestnictwa religijnego. Dojrzewanie w wierze wymaga poszukiwania odpowiedzi na rodzące się wątpliwości. Dojrzewanie w wierze wymaga kierowanie się w życiu owocami Ducha: miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uprzejmością, dobrocią, wiernością. „Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy” (J 14,23). „A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26).
  • „On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.” Jak przychodzi Pocieszyciel? Przychodzi on przez mądrość i słowo, czyny i bohaterstwo, które wlewa w nas. Przyjście Pocieszyciela nie pozwala każdemu z nas  być obojętnym. Zmusza nas do świadomego wyboru. Czy Twoja wiara opiera się na świadomym uznaniu Jezusa jako Zbawiciela i wyborze życia owocami Ducha?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty Pocieszycielu porusz moje serce i oświeć mój rozum abym moje codzienne życie były pełne Twojej obecności.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?