Archiwum z dnia: 17 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWATSTAŁEGO, KTÓRY DAJE ZROZUMIENIE

17.05.2023, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16,12-15

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia” Chrystus zawsze ma dla nas czas, ma nam coś do powiedzenia. O naszym, życiu, o powołaniu, tym kim jesteśmy, czy jacy jesteśmy. Pytanie tylko, czy my chcemy słuchać tego co dla nas zostawił w Piśmie Świętym?

  • Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”. Często zdarza się, że nie rozumiemy słów Pisma Świętego, które czytamy. Nie rozumiemy sensu zdarzeń, które nas dotykają. Słowa Chrystusa są otuchą – nie musimy wszystkiego zrozumieć w tej chwili, w tym momencie. Dajmy sobie i Duchowi Świętemu czas, którego potrzebujemy, żeby umieć przyjąć, unieść, to na co teraz jeszcze nie jesteśmy gotowi. Bądźmy cierpliwi – zachowujmy to wszystko w swoim sercu oczekując na zrozumienie.

  • „On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje„. Tajemnica Trójcy Świętej nie jest dla nas możliwa do zrozumienia. Chrystus w tym fragmencie po raz kolejny wskazuje na równość pomiędzy Nim a Ojcem („Wszystko, co ma Ojciec jest moje„). Dodatkowo pokazuje na rolę Ducha Świętego, który nie tylko „nam wyjaśnia Pisma„, ale otacza chwałą, uwielbia Chrystusa – jest relacją pomiędzy Jezusem a Bogiem Ojcem. My też mamy Ducha Świętego który się w nas modli, z którym wołamy „Abba Ojcze”. Już niedługo będziemy przeżywać wspomnienie Zesłania Ducha Świętego. Przypomnijmy sobie, że ten Duch, który jest działaniem, miłością pomiędzy Ojcem i Synem, on również mieszka w nas. Jesteśmy Jego świątynią! To On chce nas doprowadzić do pełnego spotkania z całą Trójcą św. – Ojcem, Synem i Nim samym w wieczności.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty daj mi światło dla zrozumienia Bożego Słowa!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?