Archiwum z dnia: 19 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I RODZIĆ NOWE PRAGNIENIA

19.05.2023, piątek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy doświadczamy w życiu trudnego czasu, zapominamy szybko o dobrym czasie. Jezus zmartwychwstały ma moc przemienić nasz trud, cierpienie i wszelkie niepowodzenia, w zwycięstwo i radość. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Ów smutek i trud są zawsze po coś. Tylko cierpienie oddane Jezusowi ma moc zmartwychwstać i rodzić życie i radość. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby móc oddać Jezusowi swój trudny i bolesny czas. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby doświadczać Bożej przemiany. Potrzebujemy wołać: Jezu, ufam Tobie! Z jakim trudnym czasem się zmagasz? Z czym sobie nie radzisz? Czy oddałeś go Jezusowi?
  • Często nowe narodziny okupione są trudem, ogromnym wysiłkiem i potężną determinacją. Nowe narodziny, to nowy etap życia. Nowe narodziny, to efekt dojrzewania do nowych wyzwań i zadań. Nowe narodziny mają szansę nastąpić, gdy czegoś oczekujemy, dokładamy swój wysiłek, czegoś sobie odmawiamy. Człowiek, który niczego nie pragnie, niczego nie oczekuje, powoli umiera, wegetuje, choć żyje fizycznie. Pragnienia są drzwiami w życiu człowieka, którymi wchodzi Bóg żywy. Bardzo często nowe pragnienia rodzą się na skutek określonych braków, trudności, głodów. Dziękujmy zatem za wszelkie głody duchowe, psychiczne, fizyczne, bo one rodzą nowe pragnienia i otwierają drzwi do wzrostu. Czego pragniesz? Czego jesteś głodny? Czy wytrwale przychodzisz ze swoimi pragnieniami do Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.
MAŁE PACIORKI: Smutek wasz przemieni się w radość.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?