Archiwum z dnia: 20 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO UWIERZYĆ W ZBAWIENIE

20.05.2023, sobota , Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana J 16, 23b-28

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • ”O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje“. Tyle razy modliłem się prosząc o ważne sprawy, a moje prośby nie zostały wysłuchane. A przecież sam Jezus mówi, że Bóg Ojciec spełni cokolwiek, o co Go poproszę. Czego brakuje moim modlitwom? Co robię źle? Myślę, że każdy z nas ma takie zwątpienia w modlitwie. Są też ludzie, którzy błagali Boga na przykład o zdrowie, a gdy nie było uzdrowienia, gdy ukochana osoba umierała, odwracali się od Boga. Są też tacy, którzy mówią, że nawet jeśli jest Bóg, to nie ma ochoty nas słuchać.
  • Tymczasem Jezus wyraźnie zaznacza, że modlitwa zostanie wysłuchana, jeśli będzie “w imię moje”. Co znaczy prosić w Jego imię? Gdy jedno z moich dzieci przychodzi w delegacji i w imieniu pozostałych prosi o bajkę, to znaczy, że prosi o to, co jest wolą ich wszystkich.  I teraz trzeba się siebie zapytać. Czy jestem tak bardzo zaprzyjaźniony z Jezusem, że wiem co jest naszym wspólnym pragnieniem? Czy przypadkiem prosząc Go o coś nie realizuję tylko swój plan, tylko moją perspektywę dobra. I znowu przykład moich dzieci. Gdy proszą mnie wieczorem o bajkę, chcą dla siebie dobrze, ale ja wiem, że następnego dnia muszą wstać wcześnie rano. Dlatego odmawiam i nakazuje im położyć się spać. Tak samo, gdy prosimy Boga w imię Jezusa, wyrażamy naszą wspólną prośbę. On jest w jedności z Bogiem Ojcem, więc na pewno zostaniemy wysłuchani.
  • Dodatkowo gdy prosimy w imię Jezusa, to wyrażamy naszą wiarę w Boga i realizację mojego planu zbawienia. Imię Jezus, czyli JEHOSZUA znaczy przecież z hebrajskiego JAHWE ZBAWIA. Wiara w Jezusa to też przyjęcie ZBAWIENIA. To tak, jakby moje dzieci prosiły mnie o to, bym dał to czego potrzebują a następnie z radością przyjęły decyzję o wcześniejszym pójściu spać. Czy potrafisz się tak modlić? I tu chyba znajdujemy odpowiedź na wcześniejsze pytania. Modlitwa musi być wyrazem wiary w zbawiającego Boga, wyrazem wiary w jego miłość i postawą radosnego przyjęcia tego, co mi przygotował. Dlatego trzeba uwierzyć, że każda modlitwa z wiarą jest wysłuchana, choć może nie w sposób jaki ja założyłem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu pogłębiaj moją wiarę, daj mi poznać lepiej Ciebie bym mógl modlić się z wiarą, że Bóg zbawia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?